BASİAD, acil çözüm bekleyen sorunları açıkladı

0
13

BASİAD, Balıkesir’in acil ve çözüm bekleyen sorunlarını açıkladı. BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, “2018 Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirdiğimiz çalışmaya göre eğitim ve tarım acil gündeme alınması gereken sorunların başında yer alıyor. İş dünyasının sorunları, kültürel ihtiyaçlar ve göçmen sorunu da acil ele alınması gereken sorunlar arasında” dedi.

Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesir’in acil çözüm bekleyen sorunlarını açıkladı.

Bekki, “Gerçekleşen ve devam eden yatırımlara rağmen; gelişen, büyüyen ve çeşitlenen yaşam koşulları doğrultusunda şehirlerin, ülkelerin sağlıklı sürdürülebilirlikleri adına yeni yatırımlara ve planlamalara ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz eksik yönleri ile şehirlerimizin sorunları olarak ortaya çıkan bu gelişmeler çok farklı kollarda mevcudiyetlerini korumaktadır.

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda Balıkesir ile ilgili öncelikli ve acil çözüm bekleyen sorunların tespitini yaptık. Geçtiğimiz uzun yıllarda ulaştırma ve altyapı sorunları ilk sıralarda yer almıştır. Başta hava taşımacılığı olmak üzere ana halterler dışındaki bağlantı yollarındaki sorunlar devam etse de; Balıkesir’in sağlıklı büyümesi, ekonomik ve sosyal gelecek projeksiyonları açısından bugün öncelikli ve acil çözüm bekleyen konular farklı bir perspektifte gözükmektedir.

2018 Mayıs- Haziran aylarında gerçekleştirdiğimiz çalışma doğrultusunda eğitim ve tarım alanındaki sorunları önceliklendirmenin başına koyuyoruz. Balıkesir’in iş dünyası ve çalışma hayatı ile ilgili sorunlar, kültürel ihtiyaçlar, göçmen sorunu olarak tespit edilen sorunlar Balıkesir’in sürdürülebilirliği açısından ilk sıraya alınmıştır” dedi.

“YAŞAMSAL KONULAR İÇİN ÖNCELİK EĞİTİM”

BASİAD Başkanı Bekki, gelecek, inovasyon, büyüme, katma değer, toplumsal refah, kültür gibi  yaşamsal konuların gündemde var olması için önce eğitim denmesi gerektiğini söyledi.

Bekli, “Eğitimin içeriği, ülke ihtiyaçları doğrultusunda planlaması gibi hayati konuları bir kenara bırakırsak dahi Balıkesir için okul öncesi-ilk ve orta eğitim alanında devasa bir fiziki mekan okul ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Bu yıl lise eğitimi için tercih yapacak öğrencilerimizin önemli bir bölümü özel okulları tercih etmek durumunda kalacaklar. Mevcut devlet okullarının fiziki yapıları da yetersiz durumdadır. Özel okullarımızın fiziki yapılanmaları çocuklarımızın sağlıklı eğitim hayatlarına uygun yapı niteliğinde değildir. Özellikle açık alanları büyük oranda yetersizdir. Öğrencilerimizin devlet okullarını istekleri doğrultusunda tercih etmeleri de fiziki imkansızlıklara takılmaktadır. Kendine has değişik sorunları bulunan eğitim sektörünün acil ve öncelikli çözümü ilin bir bütünü olarak kenetlenmeyi bekleyen sorunları bulunmaktadır” dedi.

“10 YIL SONRA TOPRAĞI İŞLEYECEK KİMSE KALMAYABİLİR”

Balıkesir tarımının sorunlarının derinlemesine irdelendiğinde tehdit seviyesinin ülkenin milli güvenlik sınırlarına kadar dayanabileceğini kaydeden Abdullah Bekki, sözlerine şöyle devam etti:

“Gıda fiyatlarında son aylardaki aşırı dalgalanmalar öncesinde dahi küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1 artarken, Türkiye’de bu oran yüzde 10’lar seviyesinde gerçekleşmiştir. Tarımsal üretimde faaliyette bulunanların ortalama yaşı hesaplandığında; bundan 10 yıl sonra Balıkesirli çiftçi ailelerin ellerindeki toprağı işleyecek tarım nüfusunun kalmaması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bu tehlike artan gıda fiyatları ve artan gıda ithal ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda ülkenin milli güvenliğini tehdit edebilecek niteliktedir. Üretim alanında Balıkesir’in devasa gücünü oluşturan tarım sektörü asla ilgisiz bırakılamaz.

“İŞ DÜNYASI OTOBANDA YOL ALMAK İSTİYOR”

Ar-Ge, inovasyon alanındaki yeniliklere ve finansa olan ihtiyaç giderek büyürken ön plana çıkan husus iş yapma kolaylığı olmuştur. Uluslararası iş yapma kolaylığı endeksleri sonuçlarına bakıldığında iş dünyamız tabiri caiz ise stabilize yolda değil otobanda yol almak istiyor. İstihdam sorunu ve iş dünyasının kalifiye personel açığı bir potada değerlendirilerek yerel dinamiklere hizmet edecek portal ve eğitim planlaması ile desteklenmelidir.

Balıkesir iç ticaret dengesinin bölge işletmeleri aleyhinde büyümesi ve ihracat alanında atılması gereken adımların eksikliği iş dünyasının ivedi çözüm bekleyen konularının başında geliyor. Başta tiyatro olmak üzere kültürel faaliyetlerin eksikliği toplumsal gelişmişlik açısından bir engel teşkil ederken giderek büyüyen göçmenlerin bölgedeki varlıkları ve sosyo-ekonomik hayata adaptasyonları; Balıkesir’in acil çözüm bekleyen sorunlarıdır. İlimizin çözüm bekleyen sorunlarının elbirliği ile çözüme ulaştırılabileceği açıktır. BASİAD olarak daha önce önerdiğimiz ‘Balıkesir Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’ benzeri mekanizmalar ile ilimiz adına destek vermeye daima hazırız.” Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here