BASİAD Başkanı Bekki : 2018 hassas bir yıl olacak

0
8

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Bekki “ 2018 yılı ekonomik politikalar ve sonuçları açısından birden fazla dengeye dikkat edilmesi gereken hassas bir yıl olacak. 2017 büyümesinin devamlılığı ve Türkiye’nin işsizlik sorunuyla mücadele edebilmesi için yüzde 5’in altına düşmemesi, bu seviyeyi korurken, maliye ve para politikası hedeflerinden uzaklaşmadan, finansal piyasalarda oynaklık yaratmayacak bir hareket alanı açması gerekiyor”dedi.

Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Abdullah Bekki, GÜNMARSİFED Başkanı İsa Tamer Çelik ve BASİAD Genel Sekreteri Erdoğan Dur ile birlikte HABERCİ’yi yeni yerinde ziyaret etti Gazetemiz Genel Müdürü Orhan Köken ile görüştü. Ziyarette Bekki ve Çelik, Gazetemiz Genel Müdürü Orhan Köken ile Balıkesir ve bölge iş dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

2017 OLUMLU GEÇTİ

BASİAD’ın 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı beklentileriyle ilgili konuşan Başkan Abdullah Bekki “  2017 yılı küresel ekonomilerin geçmiş döneme kıyasla daha olumlu bir ortam içinde olduğu bir yıl oldu. İçinde bulunduğumuz bu ılımlı küresel büyüme ortamında, Türkiye de gösterdiği büyüme performansıyla öne çıktı. Bu göstergelere göre yılsonunu yüzde 6-7 düzeyinde bir büyüme ile kapatacağımızı söyleyebiliriz. Büyümede yılsonunda belirlenen hedefleri aşacağımız öngörülse de, 2018-2020 Orta Vadeli Plan (OVP) çerçevesinde düşünüldüğünde birtakım olumsuzluklarla karşılaşmamız muhtemel. Bu durumun kontrol altına alınması ihtiyacı, önümüzdeki dönemde büyümenin kalitesinde, devamlılığında ve verimlikte dikkat edilmesi gereken alanlar olacaktır.

MORAL VE MOTİVASYON YARATTI

Ülkemizin gösterdiği büyüme rakamları iş dünyasında moral ve motivasyon yaratmıştır. Bununla birlikte 2017 yılı, enflasyon ve işsizlik rakamlarının çift hanede seyredeceği bir yıl olacak gibi görünüyor. Öte yandan dış ticaret açığının ilk 10 ayda yüzde 32 artarak 61 milyar dolar olması, cari açığın da 39,3 milyar dolara yükselmesi; her iki alanın da önemli riskler barındırdığını gösteriyor. 2017 yılı içinde Dolar ve Euro kuru artışlarına bakıldığında özellikle paritenin Euro yönlü artışı dikkat çekicidir. 2017 yılında emtia fiyatlarında ve değerli madenlerdeki fiyat artışı ayrıca üretim bazında dikkate değer gelişmeler olarak kayda geçmiştir. Hammadde niteliğindeki önemli emtialar yüzde 30’lara varan artışlar göstermiştir. Türkiye’nin en önemli sorununun bu verilerle enflasyon ve iktisatta ikiz açık olarak dile getirilen dış ticaret ve cari açık olduğu görülüyor”dedi.

2018’DE PARA POLİTİKASINDAN UZAKLAŞILMAMALI

2018 yılının ekonomik politikalar ve sonuçları açısından birden fazla dengeye dikkat edilmesi gereken hassas bir yıl olacağını kaydeden BASİAD Başkanı Abdullah Bekki şöyle devam etti “

2017 büyümesinin devamlılığı ve Türkiye’nin işsizlik sorunuyla mücadele edebilmesi için yüzde 5’in altına düşmemesi, bu seviyeyi korurken, maliye ve para politikası hedeflerinden uzaklaşmadan, finansal piyasalarda oynaklık yaratmayacak bir hareket alanı açması gerekiyor. Bu durum elbette politika yapıcıları zorlayacak en önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin hareket alanını genişletebilmesinin yolu, yapısal tarafta verimliliği ve üretkenliği artıracak, potansiyel büyüme hedefini yukarı itecek adımlar atmaktan geçiyor. İyi anlatılmış ve uygulama kararlığını ispat eden bir reform haritası, Türkiye’yi 2018 yılında küresel ekonomik risklerden ve finansal piyasa oynaklığından koruyacaktır.

Türkiye’nin hangi alanlarda yapısal reformlara öncelik vereceği konusunda hem resmi kurumlarda hem de iş dünyasında ortak bir anlayış mevcuttur.  Bu noktada geliştirilmesi gereken alanları; kurumlar, eğitim kalitesi ve istihdam piyasası olarak 3 ana başlıkta sıralayabiliriz. Kurumlar açısından; yargı bağımsızlığı, anlaşmazlık halinde kanunların yeterliliği, küçük yatırımcının korunması ve fikri mülkiyet hakları öne çıkmaktadır. Eğitim ve istihdam piyasası açısından; çağdaş ve bilimsel bir eğitim sitemi ile nitelikli mesleki eğitim, iş dünyasında kadın istihdamı ve kadınların çok yönlü güçlendirilmesi, gençlerin uzun dönemli istihdam becerilerinin geliştirilmesi ile genç istihdamı üzerine yeni politikalar üretilmesi gerekmektedir. İş Ortamı, iş yapma kolaylığı, kayıt dışı ile etkin mücadele, vergi oranları ve KOBİ merkezli politikaları yeni dönem reformlarının odak noktası olmalıdır.  Türkiye ekonomisinde girişimciliğin yüzde 99’unu KOBİ’lerin oluşturduğunu göz önüne aldığımızda, büyümenin kalitesini artıracak her reformun temelinde KOBİ’lerin de yer alması gerekiyor. 2018’de büyümede kalite ve verimliliği geçerli kılabilmek için bu yıl basın bültenleri ile başta Balıkesir kamuoyu için vurguladığımız “Balıkesir özelinde değerlendirmelerde” eğitim odaklı, yaratıcılık odaklı çalışmaların desteklenmesi, kayıt dışı istihdamı ve işgücü maliyetini azaltacak prim teşviklerinin desteklenmesi, çocuk/yaşlı bakımı ve kreş fonunun hayata geçirilerek kadınların işgücüne katılımının artırılması önerilerimizin hayata geçmesi önem taşımaktadır.  BASİAD olarak çatımız altındaki Balıkesirli iş adamları ile Türkiye için çalışmaya ve Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. “

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here