BASİAD’dan forum önerisi

0
6

BASİAD, Balıkesir’in sürdürülebilir gelişme çabalarının desteklenmesi için ‘Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’ kurulmasını önerdi ve forum için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesir’de oda, borsa, esnaf odaları ve birliği seçimlerinin tamamlandığını hatırlatarak, vakit kaybetmeden kamu ve tüm kalkınma paydaşları ile birlikte ‘Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’ kurulmasını istedi.

Forumun Balıkesir ekonomisine büyük katkısı olacağını kaydeden Bekki, “Balıkesir Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ulusal düzenlemeler, anlaşmalar ve yaklaşımlar bağlamında güncel çalışmaları izleyerek, Balıkesir iş dünyasına etkilerinin değerlendirileceği bir diyalog ve işbirliği ortamı sağlamayı; sürdürülebilir büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirirken, çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için başta döngüsel ekonomi olmak üzere yeni yaklaşım ve yöntem önerileri geliştirmeyi; bu doğrultuda orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak araştırma ve değerlendirmeler yapmayı; sürdürülebilir kalkınma konusunda ilgili çalışmalardan araştırma ve bilgi notları ortaya çıkararak sonuçları ilgili kesimlerle ve kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Forum, bu amaçları hayata geçirmek üzere araştırma ve bilgi yayılımı faaliyetleri gerçekleştirecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Türkiye’nin de kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini esas alarak, Balıkesir’in ilerlemesinde BASİAD ve Forum Üyelerinin üzerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla önemli bir bilimsel araştırma platformu olarak planlanmaktadır. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlikler gibi giderek büyüyen sorunların çözümünde şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki uygulamalarının rolü büyük ölçüde artmıştır. İş dünyasının ise uluslararası standartları yakalaması, tüketicileri ile güven ilişkisi kurması ve küresel boyutta rekabet edebilmesi için çalışmalarının merkezine sürdürülebilirliği alması şart haline geldi. Tüm Forum Üyeleri olarak çalışmada vereceğimiz kararlar ile var olan kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirebilir; verimliliğimizi artırarak, gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkabiliriz” dedi. Orhan KÖKEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here