CHP Milletvekili Akın: Kanser ilaçları karaborsada

0
5

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, kanser hastalarının yaşadığı ilaç sorunu hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmak üzere bir soru önergesi verdi.

Akın, bazı kanser ilaçlarının karaborsaya düştüğünü belirterek bunlarla ilgili alınan tedbirleri sordu. Akın’ın önergesi şu şekilde: “Sağlık hakkı, Anayasa’da temel haklar arasında yer verilen bir hak olduğu gibi Türkiye’nin taraf olduğu ve usulüne göre iç hukukuna dahil ettiği uluslararası hukuk kaynakları tarafından düzenlenmiş bir insan hakkıdır. Anayasa’nın 56. Maddesine göre; ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir’ hükmü yer almaktadır.

Bu konuyla ilgili olarak Türkiye’de kanser hastası sayısı nedir, illere göre hasta dağılımı nasıldır? Kanser nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı nedir? Türkiye’de bulunmayan kanser ilaçları hangileridir? Türkiye neden temin etmemektedir? SGK’nın karşılamadığı kanser ilaçları hangileridir? SGK bunları neden karşılamamaktadır? Bazı kanser ilaçlarının karaborsaya düştüğü bilinmektedir, bununla ilgili tedbir alınmakta mıdır, alınan tedbirler nelerdir?” (Haber Merkezi)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here