“Değişiklik ihracatçıyı zora sokacak”

0
16

GÜNMARSİFED Başkanı İsa Tamer Çelik, 32 Sayılı Kambiyo Rejimi Düzenleme Kararı ile yapılan değişikliğin ihracatı düşüreceğini ve ihracatçıyı işlevsel olarak zora sokacağını bildirdi.

GÜNMARSİFED Başkanı İsa Tamer Çelik, Resmi Gazetenin 4 Eylül 2018 Salı günü yayımlanan sayısı ile ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’ kambiyo rejimini düzenler nitelikte yürürlüğe sokulduğunu belirterek, kararın esasının özel sektör ihracatçısının elde ettiği ihracat gelirinin değerlendirme şekli üzerine getirilen kısıtlama niteliğindeki düzenleme olduğunu söyledi.

Çelik, “Söz konusu 32 Sayılı Karar; düzenleme gerekliliğinin aksine ülkemiz açısından çok açık zarara yol açabilecek niteliktedir.

Karar özetle “Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az % 80’inin bir bankaya satılması zorunludur” demektedir. Kısacası kambiyo rejimi sertleştirilmiştir.

Aritmetik ve kamusal açıdan getiri gibi görülen bu karar “Gerekli idi” şeklinde değerlendirilebilir. Esas ta ise bu karar Türkiye’nin ihracat hedeflerinden tamamen uzaklaşması ve kısa süre sonra büyük bir negatif etkinin ortaya çıkmasına vesile olacak niteliktedir.

Bugün Güney Marmara ihracatçısı da ihracatını ülke ihracatçılarının geneli gibi yapmaktadır. İhracat yaparken devlet desteği olan EXİMBANK’tan ihracat kredisi kullanılmaktadır. Bu krediyi geri öderken EXİMBANK Türk Lirası kabul etmemektedir. Hangi döviz cinsinden kredi kullandıysanız, o döviz cinsinden geri ödeme alınmaktadır.  İhracatçılarımızın önemli kısmı ihraç mallarını üretirken önemli miktarda ara mal ithalatını yine döviz cinsinden ödemek durumu ile karşı karşıyadır. Duvarların yıkıldığı serbest piyasa ekonomisi içinde ihracatçı anlık olarak karar verip; anlık olarak döviz cinsinden işlem yapma zorunluluğu ile karşı karşıyadır.  32 Sayılı karar ile bankalar uygulamayı kendi lehlerine yaparak, dövizi alış kurundan zamanından önce bozarak, ödemeyi ihracatçıya alış kurundan yapacak, değerlendirmesini ise satış kurundan yapacaktır.  İhracat bedeli fiili ihracata bağla birkaç günlük süre içinde dahi ödenebilmektedir. Bu durumda 180 güne kadar yurtiçine getirilme opsiyonuna göre büyük zaman farkı ve buna bağlı ihraç bedelinin büyük TL karşılığı farkı ortaya çıkmakta bu durumda bankaların ayırım yapmaksızın ihraç bedelinin geldiği anda işlem yapacağından ihracatçı ikinci bir zarara uğrayacaktır.

“BU UYGULAMA İHRACATÇIYI CEZALANDRIMAKTIR”

Kambiyo rejimini sertleştirmek bugün tam olarak Türk ihracatçısını cezalandırmak ve ihracat hedeflerini aşağı çekmek anlamına gelmektedir. Oysa ihracatçımız rekabetini güçlendirecek argümanların devreye sokulmasını beklemektedir. Güney Marmara ihracatçıları olarak devletimizden 32 Sayılı Karar ile uygulamaya sokulan düzenlemenin kaldırılmasını ve Kambiyo rejiminin 4 Eylül 2018 evveli uygulanan şekli ile devam etmesini ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak talep etmekteyiz” dedi. Mustafa ATİK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here