Geleceğe ve Ekonomiye Odaklanma Zamanı

0
13

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, 21 Mayıs’ın partili Cumhurbaşkanı sisteminde Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti başkanlığı ile yola devam dediği gün olarak anılacağını belirterek, “Toplumun demokratik bir olgunluk içinde verdiği oy ile gerçekleşen sistem değişikliğinin ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz. Artık geleceğe ve ekonomiye odaklanma zamanı gelmiştir” dedi.

Türkiye’de yaşanan sistem değişikliğini değerlendiren Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, “Referandumlar, tüm dünyada demokrasi kültürünün parçasıdır. Toplumun demokratik bir olgunluk içinde verdiği oyun rengine güveniyoruz. Türk halkı refah, barış ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumsal düzen beklemektedir. Bu toplumsal düzenin demokratik hukuk devleti ve dışa açık piyasa ekonomisi kuralları altında işlerlik kazanacağı bir gerçektir. Artık geleceğe ve ekonomiye odaklanma zamanı gelmiştir.

Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmak ulusal menfaatlerimiz açısından elzemdir. Bunlar olmadan; katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli yatırım çekmekten bahsetmemiz mümkün değil. İhtiyacımız olan, hesap verebilirlik ve liyakat ilkeleri temelinde oluşturulacak açık, saydam idare ve demokratik toplum düzenidir. Aksi takdirde, rekabet yarışında hak ettiğimiz yeri alamayız.

Başka ülkelerden daha yoğun olarak terörizm tehdidiyle yaşamak zorunda kaldığımızın idrakindeyiz. Devletimizin terörizm ile yaptığı mücadeleyi de sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

“KURALLI EKONOMİ ŞART”

Makroekonomik istikrarın yolunun kurallı bir ekonomiden geçtiğini kaydeden Bekki, “Bu amaçla piyasaları denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların bağımsızlığı korunmalıdır. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele ve vergi politikalarında basitlik, saydamlık ve etkinlik tesis edilmelidir. Sermaye piyasalarının gelişimi ve alternatif finansman araçları yoluyla reel sektöre kaynak yaratılmalıdır.

Kamu ihaleleri mevzuatının rekabetçi, saydam ve verimli olacak şekilde yasalaşmalıdır. Ekonomide verimliliği ve üretkenliği artırmak amacıyla;

analitik, özgür ve yaratıcı düşünme, STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) ve İngilizce yetkinliği başta olmak üzere, kapsamlı bir eğitim reformu hayata geçirilmelidir. Sanayi stratejisi, 21. yüzyılda ülkelerin gücünü belirleyecek olan Sanayi 4.0 Devrimi ve dijital teknolojik dönüşümle uyumlu somut hedeflerle güncellenmelidir. Enerji sektöründe serbest, sürdürülebilir ve öngörülebilir piyasa hedefli reformlar hayata geçirilmelidir.İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükü OECD ülkeleri ortalamasına çekilmeli, güvenceli esnek çalışma biçimleri geliştirilmelidir. Bu reformların başarısı için toplumsal desteği pekiştirecek ve gerek Balıkesir’in gerekse Türkiye’nin uluslararası saygınlığını, çekim gücünü ve marka değerini yükseltecek bir iletişim stratejisine de ihtiyacımız mutlaka var” diye konuştu. Alkan ENGİN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here