Geleceğin sanatçıları BSM’de yetişiyor

0
22

Balıkesir Sanat Merkezi’nde (BSM) 7-13 yaş çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Orff destekli yaratıcı drama kayıtları başladı. BSM sahibi Onur Ayan, Yaratıcı Drama’nın öncelikli amacının çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocukların eğlendiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

Drama eğitimi ile hayal gücünün geliştiğini, dramanın bağımsız düşünebilmeyi sağladığını vurgulayan Ayan, “Drama, iş birliği yapabilme özelliğini geliştirir. Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar. Kendine güven duyma, karar verme becerilerini geliştirir. Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir. Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi temin eder. Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur. Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez.

Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler. Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir. Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar. Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar. Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar. Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir. Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir. Kendini ifade etmede güven kazanır. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır. Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir” bilgisini verdi. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here