KAVGA ETMEK İÇİN DEĞİL, KUCAKLAŞMAK İÇİN BAHANELER ARAYALIM

0
4

Yüce Rabbimiz Hücurat suresi 13. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: ‘’Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyabilmeniz için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en müttaki olanınızdır.’’

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, onu yalanlamaz, onu utandırmaz. Her Müslüman’ın diğer Müslüman’a, ırzı, malı, kanı haramdır. Takva işte buradadır. Bir kimseye, şer olarak, Müslüman kardeşini hor görmesi kâfidir.”

İnsan ve insan hayatına büyük önem veren Yüce Dinimiz, insana hizmeti, insana yapılan iyiliği teşvik ederken, ona karşı yapılacak her türlü eza ve eziyeti ise yasaklamıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “insanların en hayırlıları insanlara faydalı olanlarıdır.” buyurarak insanlığa hizmeti teşvik etmiş: “Zulümden kaçınınız. Zira zulüm, kıyamet gününde bir karanlıktır.” Sözleri ile de insana yapılan kötülüğü yasaklamıştır.

İslam dini, insana büyük değer vermekle kalmamış, ona dokunulmaz ilahî haklar bahşetmiştir. Bu haklar, insanın emniyetini, huzur ve mutluluğunu hedeflemektedir. İnsanı inciten Allah’ı incitmiş olur. İnsanı incitmeyi bırakın Rabbine âsî olan bir kulun günah ve kusurlarının orda burada konuşulup şüyu bulmasını bile yasaklamıştır. Bunu; “gıybet” adıyla ilan etmiş ve ağır günahlardan biri olarak saymıştır.

Bundan dolayı yeri gelmişken bir kere daha ifade etmeliyim ki insanlık aradığı huzur ve mutluluğu ancak İslam’ın evrensel değerlerine gönlünü açmakla bulabilir. İslam olmadan olmaz.

Yüce Dinimiz, bırakın başkasına el uzatmayı, kimsesiz birine kimse olmayı, Müslüman kardeşine tebessümünü bile ibadet kabul etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz; “Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” buyurarak Allah’ın rahmetine ermek, cennetlere nail olmak için can taşıyan her bir varlığa merhameti emir buyurmuşlardır.

Yine Efendimiz (s.a.v.), susamış bir hayvanın susuzluğunu gideren kimsenin cennetlik olacağını müjdeliyor. Şimdi buradan vicdan ehli herkese hitab ederek sormak istiyorum; dünyanın dilsiz bir hayvanını sulayan cennete gider de kâinatın emrine musahhar kılınan insanın mutluluğuna hizmet eden cennete gitmez mi?

Kur’an-ı Kerim, kardeşliği, paylaşmayı, dostluğu, sevgiyi, barısı ve iyilik yapmayı öğütlerken, insan hayatına, şeref ve haysiyetine yönelik saldırıları, iffet ve namusa karşı işlenen suçları, kan davalarını, insanların dinine, canına, aklına, nesline ve malına karşı yapılan her türlü tearuzu ise yasaklamıştır.

Rabbimize karşı sorumluluğumuz, O’na kulluk etmektir. İnsana karşı sorumluluğumuz ise hak ve hukukuna riayet etmektir. Unutmayalım ki insanın hayatını onurlu bir şekilde sürdürebilmesi öncelikle din, can, mal akıl ve namus güvenliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Bunlar ilahî olduğu kadar, aynı zamanda dokunulmaz haklardır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), veda hutbesinde: “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur.” Buyurarak temel insan hakları üzerine bir kere daha dikkatlerimizi çekmiştir.

İnsanın onur ve şerefiyle bağdaşmayan, insanı yoksayan, insanı küçültücü ve aşağılayıcı her türlü hareket zulümdür. Bir insanın asla vazgeçemeyeceği hayat hakkından tutun da, emeğinin gaspına, fitne, fesat, iftira ve gıybetle huzur ve mutluluğunun elinden alınmasına her türlü sözlü ve fiili tutum ve davranışlar zulümdür. Unutmayınız her ne olursa olsun hiçbir sebep zulmü, meşru kılamaz.

Dinimiz, gerek insana gerekse diğer canlılara karşı işlenen zulmü kesin olarak yasaklamıştır. Kur’an-ı Kerim’de: “Allah zulmedenleri sevmez.” Buyrularak, zulüm yerilmiş, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de yemin ederek insanlara haksızlık ve zulmeden kişinin, cehenneme gireceğini, cennetten de mahrum bırakılacağını ifade etmişlerdir.

Öyle ise geliniz, İslam’ın çağrısına hep beraber kulak verelim. Birbirlerimize saygılı olalım. Karşılıklı haklarımıza riayet edelim. Kendimize ve toplumumuza karşı sorumluluklarımızın bilincinde olalım. İnsanlarla kavga etmek için değil kucaklaşmak için bahaneler arayalım.

Selam ve dualarla…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here