SGK’dan çağrı

0
5

SGK Balıkesir İl Müdürü Muhammed Sıddık Polat, 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni yapılandırma kanununun kapsamıyla ilgili bilgi veren Polat, yapılandırmanın 2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılarına ait sigorta ve işsizlik primleri, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiillerden doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi halinde doğacak alacakları kapsadığını söyledi.

İl Müdürü Polat, yapılandırmanın avantajları ile ilgili olarak, köy ve mahalle muhtarları ile 4/b kapsamındaki sigortalıların durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilebileceğini, 31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısının silineceğini, yapılandırmadan yararlanmak için 31.07.2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerektiğini, yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesinin zorunlu olduğunu, ödemelerin kredi kartıyla da yapılabileceğini, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi halinde yapılandırmanın bozulmayacağını, yapılandırmanın bozulması halinde ödenen taksit tutarları kadar yapılandırmadan yararlanabileceklerini söyledi.

Bunlarla birlikte yapılandırma ile sağlanan diğer avantajlardan bahseden Polat, yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyeceğini, borçlarını yapılandırdıkları için kurumca haciz işlemlerinin yapılmayacağını, Borcu yoktur yazısını alabileceklerini, yapılandırma bozulmadığı sürece yapılandırma dışındaki borçlarını ödemeleri kaydıyla teşviklerden yararlanabileceklerini, yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşviklerin geriye dönük iptal edilmeyeceğini belirtti. Çiğdem AKBAY

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here