Ticaret Odası’ndan ihracat bedeli açıklaması

0
27

Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin tebliğin yayınlanmasıyla birlikte yaşanan sıkıntıları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre de fiili ihracı mezkur tebliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen; ancak ithalatçı tarafından ödemesi tebliğ yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilerek yurda getirilen ihracat bedellerinin en az yüzde 80’nin bankaya satılması zorunluluğunun bulunmadığını bildirdi.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin tebliğ hakkında açıklama yaptı.

Kula, “Bilindiği üzere; ihracat bedellerinin yurda getirilmesine dair Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) 4.9.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Tebliğ’in 12 nci maddesinin birinci fıkrası ‘Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir.’ hükmünü amir bulunmaktadır. Tebliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip uygulamaya yönelik hususlara ilişkin iş dünyamızda oluşan soruları dikkate alarak yayınlanan tebliğde anlaşılamayan hususları ve ihracatçılarımızın sorularını bizzat TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettik.

Özellikle ihracat sonrasında yurda getirilen dövizin ardından çok kısa süre içerisinde firmalarımızın ödemekle yükümlü oldukları girdi vb alımlarına ilişkin döviz cinsinden ödemelerde karşılaşacakları kayıpların uygulamalarda dikkate alınmasının gerekliliği hususunu TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na ilettik. Bu girişimler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bir bilgi ile konuya açıklık getirildi.

Bu kapsamda; bahse konu tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yayımlanacak Genelge çalışmalarının devam ettiğini ve söz konusu genelgede açıklığa kavuşturulacağı ifade edilmekle birlikte;

Fiili ihracı mezkur Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce gerçekleşen; ancak ithalatçı tarafından ödemesi Tebliğ yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilerek yurda getirilen ihracat bedellerinin en az yüzde 80’nin bankaya satılması zorunluluğunun bulunmadığının, Fiili ihracı yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilen ve bedel getirme süreleri içinde yurda getirilen ihracat bedellerinin söz konusu tebliğin ‘İhracat bedelinden indirimler’ başlıklı 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere ihracatçının ithalat bedelleri, kredi ve benzeri sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve transit ticaretinin alış bedeli ile söz konusu süreler içinde ihracat bedelinin alışı yapılmadan önce bankalarca mahsup edilebileceğinin tüm bankalara ivedilikle duyurulmasını istendiği bildirilmiştir. İhracatçı üyelerimizin bilgilerine sunarım” dedi. Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here