“Aşılarda ne yazık ki sorun yaşanıyor”

0
278

Balıkesir Tabip Odası yönetimi tarafından yapılan açıklamada pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Açıklamada, 2002 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ‘Sağlıkta Dönüşüm’ projesinin sağlıkta yıkıcı etkisinin sonucu olarak, 100 yıldan daha fazla tarihi geçmişleri olan Ankara ve İstanbul’da eğitim veren ve toplumun sağlığına hizmet eden köklü hastanelerin şehir-şirket hastanelerinin rantı uğruna kapatıldığı iddia edildi.

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin, sadece hekim ve hastaneleri olumsuz etkilemediği, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin de büyük oranda ortadan kalkmasına neden olduğunun ifade edildiği Tabip Odası açıklamasında şu hususlara  yer verildi: “Bütçeden koruyucu sağlık hizmetlerine hiçbir dönem ayrılmayan para, ne yazık ki pandemi sürecinde de ayrılmamış, 2021 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin 3/4’ü tedavi hizmetlerine, sadece 1/4’ü koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılmıştır. Genel bütçeden ise koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 1,2 civarındadır. Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesinde büyük çapta yapılması düşünülen aşı ve aşı çalışmalarına ayrı bir bütçe ayrılmamıştır. Pandemi sürecinin iyi yönetilemediği açıktır. Aşı bir insan hakkıdır ve aşılarda ne yazık ki sorun yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından sadece tek bir firma ile anlaşma yapılmış, getirileceği iddia edilen 50 milyon aşı sadece 25 milyon vatandaşımız için yeterli olabilecektir.

Ülkemizde 83.2 milyon yurttaş 4 milyon sığınmacı ve toplam yaklaşık 90 milyon nüfus olduğu düşünülürse, 180 milyon doz aşıya ihtiyacımız vardır. 18 yaşın altındakilere şu anda aşılama planlanmadığını düşünerek dışarıda bıraktığımızda dahi bizim geri kalan bütün yurttaşlarımıza ikişer doz olmak üzere yaklaşık 120 milyon doz aşı sağlamamız gerekiyor. Bu kadar aşının gelip gelmeyeceği ve gelirse kalan 58 milyon vatandaşımızın aşı olup olmayacağı veya nasıl olacağı da belli değildir. Dünyada birçok ülke farklı firmalardan ve nüfuslarından daha fazla aşı temin etmişken Türkiye aşı temin eden ülkeler arasında ne yazık ki 53. sıradadır. Bu durumun ileride aşı karaborsası oluşturma riski de mevcuttur.

Tüm bunların önüne geçilebilmesi için aşı konusunda tam şeffaf bir politika izlenmelidir. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın kaç milyon doz aşı sağlayabileceğine ilişkin bir belirsizlik var. Örneğin Aralık ayının sonuna dek 10 milyon aşı geleceği söylenirken, bugün itibariyle 3 milyon doz gelmiştir. Pfizer-BioNTech firması ile de 550 bin doz aşı bağlantısı yapıldığı belirtilmektedir. Bu belirsizlikler içerisinde ister istemez yurttaşlarımızı öncelik sırasına göre aşı çalışmalarına başlanmalıdır. Yapmamız gereken şey bu durumda çok açık, önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlayarak aşılamayı yürütmemiz gerekiyor. Covid-19 süreci şeffaf yönetilememiş ve birçok gerçek sonradan ortaya çıkmıştır. Dünyanın diğer ülkelerinde aşı uygulamalarına başlanıp ve 12 milyonun üzerinde aşı yapılmışken aşı tedarik ve uygulanmasında neden bu kadar geciktiğimiz sorgulanmalıdır.” Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here