Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan: Çocuklar mutsuz

0
74

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, yaptığı açıklamada; dünya çocuklarının yüzde 30’nu bulan 600 milyonu aşkın çocuğun yoksul olduğunu, bu durumun da yoksulluk, açlık, eğitimsizlik, sağlıksızlık ve ölüm anlamına geldiğini söyledi.

Dünyada, yaşları 5 ile 14 arasında olan 250 milyon çocuk işçi olduğunu, bunlardan yaşları 5 ile 11 arasındaki 60 milyon çocuğun tehlikeli koşullarda çalıştığını, İlkokul çağındaki 130 milyon çocuğun okula gitmediğini, bunların yüzde 60’ının ise kız çocuklarının oluşturduğunu anlatan Uçan, “Gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar yüzünden her yıl 568 bin anne ölüyor. Yine savaşların, çatışmaların, silahlanmanın bedelini çocuklar ödüyor. Tüm dünyada yaklaşık 540 milyon çocuk, yani her dört çocuktan biri tehlikeli ve istikrarsız ortamlarda yaşıyor. Her yıl mayınlar yüzünden 8bin ile 10 bin arası çocuk ölüyor ya da sakat kalıyor” dedi.

“HER YIL MİLYONLARCA ÇOCUK ÖLÜYOR”

UNICEF Dünya Çocukları Raporu’nda yalnız gelişmekte olan ya da az gelişmiş diye ifadelendirilen ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de çocukların yoksulluk karşısındaki durumları, gelişmemişliğin kara bir tablosu olarak ortada durduğunu ifade eden Uçan, “Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurum da giderek büyüyor. Patlayan mayınlar, ülkelere yayılan barut kokuları, hastalıklar, kimi zaman ucuz işgücü olarak sanayiye, kimi zaman erkek yerine konup savaşa sürülmeler, her yıl milyonlarca çocuğun ölmesine, sakat kalmasına ve mutsuzluğuna neden oluyor.

AIDS yüzünden ölen çocuk sayısı bugüne kadar yarım milyon oldu, öksüz kalan çocuk sayısı ise 11 milyon. Tüm dünyada yaklaşık 540 milyon çocuk, yani her dört çocuktan biri tehlikeli ve istikrarsız ortamlarda yaşıyor. 1990’lardaki silahlı çatışmalarda, iki milyondan fazla çocuk öldü, 6 milyondan fazla çocuk ağır yaralandı ya da sakat kaldı, bir milyondan fazlası ailesinden ayrı düştü, 15 milyondan fazlası mülteci oldu, yurtlarından edildi; psikolojik travma geçirenlerin sayısı ise bilinmiyor” diye konuştu.

“ÇOCUK İŞÇİLERİN SAYISI 160 MİLYONA YÜKSELDİ”

Çocukların ve kadınların, savaş ve çatışmalar ülkelerini paramparça ettiğinde bu durumdan fiziksel ve psikolojik anlamda zarar gören sivil nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturduğunu belirten Necdet Uçan, “Aralarında daha 10 yaşında olanlar da bulunan çocuklar, hükümetler veya karşıt silahlı gruplar tarafından askere alınıyor ya da askerliğe zorlanıyor. Çocukların esenliği açısından en kritik gösterge olarak sayılan 5 yaş altı ölüm hızında Türkiye, binde 42 ile toplam 191 ülke arasında 85’inci sırada. Bir yaş altı ölüm hızı ise binde 37. Ve tüm dünyayı kapsayan rakamlar içinde çocuk işçileriyle, mayınlar nedeniyle hayatını kaybeden, yoksulluk yüzünden ölen ya da hastalanan çocuklarıyla Türkiye de var.

Dünyadaki para piyasalarında her gün 1.5 trilyon dolar el değiştirirken, 600 bini çocuk olmak üzere 1.2 milyar insan günde 1 dolardan azıyla geçimini sağlamaya çalışıyor. Kişi başına ortalama gelir 40 ülkede 1990 yılından bu yana her yıl yüzde 3 oranında artarken, 55 ülkede ortalama kişi başına gelir aynı dönemde azalmıştır ve bugün 80’i aşkın ülkenin kişi başına gelir düzeyi on yıl öncesi düzeye göre daha düşüktür. Dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayan nüfusun tahminen yüzde 12 kadarı yoksulluğun etkisi altındadır. Çocuk işçilerin sayısı, 20 yılda ilk kez artış göstererek 160 milyona yükseldi. Çocuk işçi olarak çalışan çocukların sayısı son dört yılda 8,4 milyon artarak dünya genelinde 160 milyona yükseldi; COVID-19 küresel salgını nedeniyle dokuz milyon çocuğun daha risk altında olduğu konusunda uyarıyor” dedi.

“KIRSAL ALANLARDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 14”

Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, raporda yer alan diğer temel bulguları da şöyle sıraladı: “Çocuk işçilerin yüzde 70’i (112 milyon) tarım sektöründe, yüzde 20’si (31,4 milyon) hizmet sektöründe, yüzde 10’u (16,5 milyon) ise sanayide yer alıyor. Çocuk işçi olarak çalışan 5 ile 11 yaş arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 28’i, 12 ile 14 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 35’i eğitim dışında kalıyor.

Çocuk işçiliği, her yaştaki erkek çocukları arasında kız çocuklarından daha yaygın. Haftada en az 21 saat yapılan ev işleri hesaba katıldığında ise, çocuk işçiliğinde görülen cinsiyete dayalı fark azalıyor. Kırsal alanlarda çocuk işçiliğinin görülme sıklığı yüzde 14, kentsel alanlardakinden yüzde 5 neredeyse üç kat daha yüksek.” Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here