Balıkesir Tabip Odası: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!

0
130

Balıkesir Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Tabip Odası üyeleri, Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü ve 7 aylık pandemi sürecinde hayatını kaybeden 50’si hekim olmak üzere 110 Sağlık çalışanını andı. Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, “Ölmek değil yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

Balıkesir Tabip Odası üyeleri, Balıkesir Devlet Hastanesi önünde yaptıkları basın açıklamasında pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Op. Dr. Fikret Şahin ve Ensar Aytekin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici ve Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Ömür Boyuer’in de katıldığı etkinlikte konuşan Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, “Covid-19 salgınının başlangıcından beri 50’si hekim olmak üzere 110 sağlık emekçisini kaybettiğimizi üzüntüyle açıklıyoruz. Son bir haftada kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı 7. Bir haftada 7 hekim. Son olarak 2 gün önce çok değerli bir hekimimizi Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik. Acımız sonsuzdur.

Başladığı ilk günden itibaren Covid-19 salgınının ilk karşılayıcıları doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenledir ki birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Covid-19 ile hastalandığı, hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır. Bunun için Covid-19, sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığıdır tanımlamaları yapılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok Uluslararası örgüt, COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da henüz salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunulmuştur.

İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dahil 130’a yakın ülke tarafından Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. Dünyadaki birçok ülke Covid-19’u meslek hastalığı olarak kabul ederken maalesef ülkemizde halen resmi olarak Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir. Oysa Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle COVİD-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı Kanunda da tanımlandığı üzere sağlık çalışanlarının Covid-19 hastalığı “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları günbegün açıklanmalı ve bunlar otomatikman meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır. Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir illiyet bağı delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır. Böylece Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır” dedi. Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here