BASİAD, kaliteyi konuştu

0
143

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD), 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği bir çalışma ile katma değer artışı bakımından Balıkesir üretimlerinin kalite konusu, dönüşüm ve gelişim adına ana sanayi ile yan sanayinin aralarındaki işbirliğinin güçlenmesinin önemi konularını ele aldı.

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki çalışmanın açılışında önümüzdeki yüzyılı belirleyecek gelişmelerin yaşandığı bugünlerde, çokça konuşulan dijitalleşme ve iklim değişikliğinin yanında özellikle Balıkesir üretimi açısından kalitenin katma değer artışı adına mutlak bir standarda oturması gerektiğini, dönüşüm sürecine girdiğimizin kaçınılmaz sonuçlarında ana sanayi ile yan sanayinin işbirliği halinde olmasının süreci daha kolay atlatılır hale getireceğini söyledi.

Bekki, “Çok kez altını çizdiğimiz gibi, bilim ve teknolojide yetkin, inovasyonu üretim ve yönetim sisteminin merkezine yerleştirmiş, yenilikçi girişimleri destekleyen bir sanayi ve iş dünyası, rekabet ortamında ayakta kalmak ve öne geçmek için büyük önem taşıyor. Hem dijital teknolojileri üretim modelimize sağlıklı bir şekilde entegre etmeli hem de bu teknolojileri ülkemizde üretecek altyapıyı kurgulamalıyız. Bir yandan teknoloji üretimi ve kullanımını yaygınlaştırmak için inovasyon çalışmalarına yatırım yaparken, diğer yandan da girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklememiz gerekiyor.

BASİAD bünyesinde rapor çalışmalarımıza, etkinliklerimizden projelerimize kadar kalite, dönüşüm ve işbirliği odaklı her çalışmamızı da bu inanç doğrultusunda eşgüdüm içerisinde hayata geçiriyoruz. Yaratıcı, özgün, karmaşık yeni işler ve yüksek nitelikli çalışan ihtiyacı, düşük nitelikli ve monoton işlerin otomatize olma eğilimi de her geçen gün artıyor.tedarik zincirlerinin genel olarak Batı’ya, Avrupa’da ise yakın çevresine kayması hedefleniyor. Coğrafi konum burada tek başına bir avantaj teşkil etmiyor. İstikrarlı ekonomiye ve nitelikli işgücüne sahip olmak, kalite ile buluşmak artık çok daha önemli. Kalite kurumların güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini sağlayan bir yaklaşımdır.

Veri tabanlı, hedef odaklı ve etki analizlerini içeren çalışmaları gerekli kılar; karar alma ve işleyiş süreçlerinin şeffaf ve katılımcı yöntemler ile yürütülmesini sağlar. Kurumlarda kalite anlayışının yerleşmesi verimliliğin artmasını ve büyümeyi destekleyecektir. Balıkesir sanayinde pek çok yan sanayi firması ile birlikte üretimini devam ettiren çok önemli firmalarımız mevcut. Görüyoruz ki büyük yatırımları almaya devam ediyoruz. Bu firmalarda mutlaka pek çok yan sanayi firması ile işbirliği yapacaktır. Hatta tarım alanında gerçekleşecek yeni ve büyük yatırımlarda tarımsal üretimde de işbirliği yapılacak tarım firmalarını ortaya çıkaracaktır. Unutmamız gereken Balıkesir için güçlenecek bu zincirin mutlaka kalite halkaları ile bezenmesidir” dedi. Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here