BASİAD: Oyunun kuralları değil, kendisi değişti

0
149

BASİAD, Balıkesir işletmelerinde rekabet öncesi işbirliği, verimlilik ve değişen iş dünyası yapısını değerlendirdi. BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, “Bizler şirketlerin başarısını rekabet içinde oldukları şirketlerin önünde olmakla tanımladık. Oysa günümüzde başarılı şirketler ekosistemin farklı aktörleri ile işbirliği içinde olmanın yarattığı kazan-kazan durumunun farkında. Oyunun kuralları değil kendisi değişti. Balıkesir’de hem şirketlerimizin birlikte çalışma kültürlerinin gelişmesi hem de kamu politikalarının bu işbirliklerini destekleyici şekilde düzenlenmesi büyük önem arz ediyor” dedi.

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (BASİAD) çevrimiçi yapılan toplantısında değişen iş yapısı ve işletmelerin rekabet öncesi gerçekleştirecekleri işbirliğinin kazandıracakları ele alındı.

“2019’DA BAŞLATILAN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR”

BASİAD Başkan Yardımcısı Ümit Baysal, “Sahada yaptığımız çalışmalar sonucu elde ettiğimiz verileri değerlendirerek 2019 yılında işletmelerimizde değer arttıracak bir proje başlattık. Şu anda dört modül halinde bu projeyi yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yatay dikey entegrasyondan şeffaf tedarik zincirine, mevcut fabrikaların dönüşümünden artırılmış gerçekliğe farklı dijital teknolojilere odaklanan çalışmalar üzerinde durduk. Bunları bir bütün halinde projelendirdik. Şirketlerimizin tecrübelerini ve iyi uygulamalarını dinledik; dinlediğimiz her bir uygulama bizlere ilham oldu. Şimdi ise ülkemizde yeni yeni gündeme gelen rekabet öncesi işbirliği çalışmalarını arttırarak Balıkesir işletmelerinin gündemine ve uygulamasına aldırmaya çalışıyoruz” dedi.

“BAŞARILI ŞİRKETLER İŞBİRLİĞİ İLE KAZAN-KAZAN DURUMUNUN FARKINDA”

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki ise; “Bizler şirketlerin başarısını rekabet içinde oldukları şirketlerin önünde olmakla tanımladık. Oysa günümüzde başarılı şirketler ekosistemin farklı aktörleri ile işbirliği içinde olmanın yarattığı kazan-kazan durumunun farkında. Özellikle kısalan ürün yaşam döngüleri, artan Ar-Ge yatırımı ihtiyacı, teknolojilerin hızlı değişimi ve sürdürülebilirlik unsurları yönetsel kararları değiştiriyor. Şirketleri daha dirençli bir iş modeli hedefiyle işbirliği yapmaya yönlendiriyor. Oyunun kuralları değil kendisi değişti.

Onun için Balıkesir’de hem şirketlerimizin birlikte çalışma kültürlerinin gelişmesi hem de kamu politikalarının bu işbirliklerini destekleyici şekilde düzenlenmesi büyük önem arz ediyor.

Şirketlerin know-how paylaşımını ve birlikte üretmelerini cesaretlendirecek mekanizmalar Balıkesir’in yaratacağı katma değerin kademeli olarak artmasını da mümkün kılacaktır. Şirketler sahip oldukları bilgi ve yetkinliği paylaşırken hem kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacak hem de daha odaklı, ucuz ve hızlı üretim ve hizmet süreçleri tecrübe edecekler. Artan rekabet öncesi işbirliği uygulamaları ile sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi yaratılmış ve Balıkesir’in rekabetçiliğine de katkı sağlanmış olacak. Başkan Yardımcımız Ümit beyin de bahsettiği başlatmış olduğumuz İşletmelerde Değer Artışı Projemiz ile bu konuda ilk adımları atmış bulunuyoruz” dedi. Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here