Belediye Başkanlarını Hayra Davet

0
90

Hayra davet edip, iyiliği emir, kötülüğü de men etmek, Müslümanların temel görevlerindendir. Bu görevi yerine getirenler de Kur’an-ı Kerim’de  ‘Felaha Erenler’ olarak tanımlanmıştır.

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Ve işte kurtuluşa erenler onlardır. (Al-i İmran 104)”

Devletlerin her alanda toplumun her kesimini koruma ve refahını sağlama gayesi ‘Sosyal’ kavramı ile bizleri tanıştırmıştır.

Bu genel kavramdan yola çıkan devlet anlayışı, sosyal politikalar üreterek, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal yardım, sosyal hekimlik gibi özel konulara eğilerek genel anlamda hizmet sunumunu kaliteli ve verimli bir yapıya kavuşturmayı ve bunun yanı sıra gelir adaletsizliğine bağlı eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Sosyal Devlet, en genel anlamıyla;

Toplumda daha fazla eşitlik yaratmak ya da var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için sosyal ve piyasa aktörlerinin olumsuz etkilerini yok etmeyi hedef alan bir devlet biçimidir.

Sosyal devletin yereldeki yansıması olan Sosyal Belediyecilik ise;

Yerel idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak yerel idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir model olarak tanımlanıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, ben de bu mübarek Ramazan Ayı’nda Dursunbey Belediyesi’nin bir süredir yerine getirdiği bir hizmetten bahsedip, başta Karesi ve Altıeylül olmak üzere tüm belediye başkanlarını hayra davet etmek istiyorum.

Evde bakıma ihtiyacı olan, çeşitli hastalıklar nedeniyle ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayan Karesi ilçesinde 520, Altıeylül ilçesinde ise 783 kayıtlı hasta var. Bu hastaların tıbbi ihtiyaçlarına Sağlık Bakanlığı, Evde Sağlık Hizmeti ile cevap vermeye çalışıyor.

Ancak özellikle hastalığın ilerlemesiyle birlikte banyo ihtiyacı, bu hastaların en büyük sorunu haline geliyor. Yaklaşık 6 yıldır, yaşamını yatağa bağımlı olarak sürdüren babam nedeniyle bu sıkıntıyı çok iyi biliyorum.

Yani bu yazıyı ‘Damdan Düşen’ olarak yazıyorum…

Dursunbey Belediyesi, engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara evlerinde yıkama hizmetini bir süredir sunuyor.

Kadın ve erkek hastalar için ayrı oluşturulan ekipler, inik haldeki botu, yatağında yan çevrilen hastanın altına seriyor. Hasta, yatağından kaldırılmadan şişirilen botta yıkanıyor.

Yaklaşık 3 dakika içinde şişen ve inen botun içindeki su, lavabo ya da herhangi bir su giderine aktarılıyor.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan‘dan bilgi alırsanız, bu hizmetin maliyetinin çok büyük olmadığı göreceksiniz ama bu hizmetin karşılığında alacağınız duayı hayal bile edemezsiniz.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi ile işbirliği içerisinde hareket ederek veya randevu sistemi ile çok kıymetli bir hizmet vereceksiniz.

“Yıka, yıka bitmez” demeyin…

Bizler, hemen her gün duş ihtiyacı duysak da bu hastaları ayda bir kez yıkayabildiğinizde ‘Mükemmel’, iki ayda bir yıkayabildiğinizde ‘Süper’ olursunuz.

Ben, fazla uzatmadan ‘Hayra Davet’ görevimi yerine getirdim…

Gerisini, siz bileceksiniz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here