Betül Dikici: Yaşanan seller doğal afet değildir!

0
90

Geçtiğimiz hafta içerisinde Rize ve Artvin’in farklı ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin olarak TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu ve Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici, yaşanan sellerin doğal afet olmadığını söyledi.

“İNSAN KAYNAKLI DOĞAL AFETLER YARATILIYOR”

Ülkenin birçok yerinde değişik zamanlarda yaşanan felaketlerle birlikte, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sel, taşkın ve heyelanların birbiri ardına geldiğini kaydeden Dikici “Sel, taşkın ve heyelan doğal olaylar olup yüzyıllardır dünyanın her yöresinde yaşanmaktadır. Bu doğa olaylarının afete dönüşmesi ise doğal bir olay değil, insanın doğaya olumsuz müdahalelerinin bir sonucudur. Yağışlar günümüzde insan müdahaleleri ile maalesef sel ve taşkına dönüştürülerek insan kaynaklı doğal afetler yaratılmaktadır.

Sel, taşkın ve heyelan ülkemizi yönetenlerce son dönemlerde doğal afet olarak sunuluyor ise de, bunun gerçek nedeni iklim ve doğa değil, insanın doğaya rant odaklı umursamaz çıkarcı müdahaleleridir. Son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları, HES’ler, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir.

Dereler üzerinde birbirinin peşi sıra onlarca HES kurularak, doğal akış engellenmektedir. Ayrıca Karadeniz Bölgesindeki 11 ilden geçerek Sakarya’ya ulaşan sahil yolu yapılması da doğanın katliamıdır. Doğa katliamları devam ettikçe, yerleşim birimlerimiz rant politikalarına teslim edilerek beton ve asfalt yoğunluğu artırıldıkça sel ve taşkınların olması kaçınılmazdır.

Siyasi iktidar, algı yönetimi ile heyelana dayanıklı çaylıklar gibi yeni günah keçileri arıyor ya da dere yataklarına yaklaşmayın gibi gerçekçi olmayan söylemler ile doğayı katleden, bilime karşı gelen politikalarını gizlemeye çalışmaktan vazgeçmelidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak yıllardır uyardık ve uyarıyoruz. Doğa katliamları devam ettikçe yerleşim birimlerimiz rant politikalarına teslim edilerek beton ve asfalt yoğunluğu arttırıldıkça sel ve taşkınların olması kaçınılmazdır. Doğal olaylarının afete sebep olmaması için doğayı katletmeyen, bilime aykırı olmayan politikalarımızı belirleyelim. Bu dünya sizin değil, bizim değil, hepimizin” dedi. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here