Bilinçli tüketici miyiz? 

0
62

Günümüzde günlük hayatın vazgeçilmezi alışveriş ve tüketim. Günlük hayatta telefon, televizyon, mobilya gibi birçok ihtiyaçlar için harcama yapılıyor. Özellikle teknolojik aletler bu sıranın en başında yer alıyor. Ancak kimi zaman tüketici olarak, alınan ürün arzu edilen ya da sipariş edilen şekilde olmayabiliyor. Buna hukuk dilinde “ayıplı mal” deniyor. Aynı şekilde alınan bir hizmetin sözleşmede belirlenen şekilde ifa edilmemesi durumu ise sıklıkla karşılaşılan bir durum. Bu da ayıplı hizmet olarak adlandırılıyor.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, vatandaşlara bir çok hak tanıyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tüketici; ticari ya da mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi olarak tanımlanmış, satıcı ise; ticari ya da mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan veya mal sunan kişinin ad ve hesabına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmış durumda.

Bu amaçlarla hareket eden kamu tüzel kişileri de satıcı sayılıyor. Tüketici işlemi ise, tüketici ve satıcı arasında kurulan her türdeki sözleşmeyi ifade ediyor. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ise her türlü tüketici işlemi ve tüketici uygulamalarını kapsıyor. Bu yasa kapsamında tüketicinin hakları ve satıcının da yükümlülükleri bulunuyor.

Covid 19 Pandemisi hayatımıza girdiğinden beri özellikle internetten alışveriş yapma alışkanlığı hemen hemen herkeste oluştu. Satıcı tüketicinin sipariş etmediği bir malı gönderir veya alışveriş hizmeti sunarsa satıcı tüketiciye karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Tüketicinin bu durum karşısında sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanması sözleşmenin kurulmasına ilişkin bir beyan olarak kabul edilemez.

Tüketici malı geri göndermek ya da muhafaza etmekle yükümlü değil. Bu kanun tüketici olarak vatandaşlara dört seçimlik hak veriyor. Bunlar; alınan bir malın ayıplı çıkması halinde, malı iade ederek sözleşmeden dönme, ayıp oranında malın bedelinden indirim isteme, satıcıdan malın ücretsiz tamirini isteme ve mümkünse satıcıdan satın alınan malın ayıpsız olanıyla değiştirmesini isteme haklarıdır.

Bu haklardan biri satıcıya karşı kullanılabilir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da tüketici hakları açıkça ifade edilmişse de uygulamada tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı bir sorun da satıcıların tüketicilerin kanunda belirtilen haklarını görmezden gelerek, uygulamamaları.

Genelde satıcılar, tüketiciye “Para iadesi yapmıyoruz, sadece ürünü tamir edebiliriz ya da değişim yapmıyoruz” gibi söylemlerle tüketicilerin kanundan doğan seçimlik haklarını kullanmalarını engellemekteler. Böyle bir durumla karşılaştığında ise tüketici öncelikle malın bedelini göz önüne alarak Tüketici Hakem Heyetine Başvuru yapmalı. Tüketici Hakem Heyetinin kararına göre tüketici, karar aleyhine ise Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak bu karara itiraz edebilir.

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda ayıplı olan mala ödenen bedel 7 bin 550 lira altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne, Büyükşehir statüsünde olan illerde ise ayıplı mala ödenen bedel  7 bin 550 lira ile 11 bin 330 lira arasında ise bu uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne, Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulması gerekiyor. Ayıplı mala ödenen bedel belirtilen miktarlardan fazla ise tüketicinin bu sefer başvurusunu Tüketici Mahkemesi’ne yapması gerekiyor. Başvurular ise tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştirildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacak. Başvuruda bulunulabilecek ilçede Tüketici Heyetinin kurulmamış olması halinde ise tüketiciler İlçe Kaymakamlığında başvurularını gerçekleştirebilecekler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here