BSMMMO Başkanı Ertuğ Aslan: SGK e-tebligata geçiyor

0
99

BSMMMO Başkanı Ertuğ Aslan, SGK’nın posta yolu ile tebliği bırakıp dijital platform ile tebligatta bulunacağını söyledi. Aslan, “SGK bu konu ile tebliğ yayınlayıp uygulama koşullarını belirleyecek” dedi.

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Ertuğ Aslan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, (SGK) tüm çalışanları ilgilendiren önemli bir düzenleme yaptığını söyledi.

Yapılan düzenleme ile idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi ve işsizlik primi gibi alacakları e-tebligatla bildireceğini belirten Aslan, yeni düzenleme ile HABERCİ’ye konuştu.

Aslan, ilgili düzenlemeyle ilgili şu bilgiyi verdi: “Yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iki önemli düzenlemeye gidildi. İlk olarak, 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik, işverenlere 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yaparak E-tebligat adresi alma zorunluluğu getiriyor. E-tebligat ile birlikte SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi gibi alacaklarını bu yolla tebliğ edecek. SGK, konuya ilişkin bir genelgeyi de yakında yayınlayacak. İkinci olarak, 30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.”

İSTİRAHATLİ DÖNEM

Tebliğin yayınlanması sonrasında kafaların biraz karıştığını, ancak esas olarak Tebliğ sonrasında da 4/a kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirim uygulamasının devam ettiğini anlatan Aslan, “Tebliğdeki hüküm, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşındığı için ilgili tebliğ yürürlükten kaldırıldı” bilgisini verdi.

HANGİ EVRAK ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ EDİLECEK?

Aslan, bu konuda şu açıklamayı yaptı: “SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, elektronik ortamda tebliğ edilebilecek. Bununla birlikte, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması durumunda, diğer usullerle de tebligat yapılabilecek. İşverenler, Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundalar. Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1 Ekim 2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüler. Yani, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurusu süresi bulunuyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten, yani 1 Ekim 2021’den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, başvuru yapmakla yükümlüler.”

“BEŞ GÜN SÜRE VAR”

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi/Merkez Teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanacağını ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletileceğini ifade eden Ertuğ Aslan, “Elektronik imzalı evrak, işverenin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Ayrıca, talep edilmesi durumunda elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacak” dedi.

ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?

Zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan işverenlerin belirlenen durumlar dışında sistemden çıkmalarının mümkün olmadığını dile getiren Aslan, “Buna göre; Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacak. Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılacak. Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılacak” bilgisini verdi.

SORUMLULUKLAR

Aslan, sorumluluklar konusunda şu açıklamayı yaptı: “Elektronik ortamda tebligat yapılacak işveren/ işveren temsilcisi; Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla, Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle, Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara uymakla, Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlü.”

“İŞVERENLER BİLDİRİMİ SGK’YA YAPMAYA DEVAM EDECEKLER”

Diğer taraftan, SGK tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile çalışmadı bildirimi zorunluluğunun kaldırılmadığını hatırlatan Aslan, “Bu zorunluluk, zaten Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alıyor. Dolayısıyla, işverenler istirahatli olan çalışanlarının işyerinde çalışmadıklarına ilişkin bildirimi SGK’ya yapmaya devam edecekler” diye konuştu. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here