Çevrenin en büyük düşmanı insan

0
42

Bilindiği gibi Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortam. Diğer bir deyişle ekosistem olarak tanımlanıyor. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil ediyor.

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına çevre kirliliği deniyor.

Yıllar sonra bilincine vardığımız çevre kirliliği bilindiği gibi dayanılmaz boyutlara ulaştı. Hızla gelişen teknoloji ne yazık ki beraberinde doğayı da katletmeye başladı. Temiz hava soluyamaz olduk. Ruhsal rahatlamamızı sağlayacak yeşil alanlara hasret kalmaya başladık. Gürültüsüz ve sakin bir uyku uyuyamaz, midemiz bulanmadan bir akarsuya bakamaz olduk. Düne kadar içerisinde yüzüp balık tutabildiğimiz dereler kirlilik nedeniyle içine bile girilemez hale geldi. Artık kirleteceğimiz çevre tükenmek üzere. Kullanılan her şey gibi temiz ve sağlıklı tutulmayan çevre de bizlere zarar verir.

Bu nedenle çevre denince aklımıza önce yaşama hakkı gelmeli. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkı, canlı ya da cansız tüm varlıkları sağlıklı, temiz ve güzel tutarak dünyanın ömrünü uzatmak, gelecek kuşaklara bırakılacak en değerli miras. Çevre kirliliği çeşitleri hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılıyor.

Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden oluyor. Günümüzde görüntü kirliliği ve ışık kirliliği de çevre kirlilikleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu çevresel kirlilikler yine insanlar tarafından oluşturularak insanların ve diğer canlıların zarar görmesine neden oluyor. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere sebep olmaktadır.

Günümüzde ‘Küresel İklim Değişikliği’ olarak adlandırdığımız olaylar insanımızı rahatsız etmeye başladı. Her yıl ısının yükselmesiyle Grönland’da eriyen buz dağları insanlar için aslında uyarı niteliğinde bir doğa olayıdır. Yani buradan da anlaşılacağı üzere, dünyamızda çevreye en zararlı canlının insanoğlu olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here