Eğitim-Sen: Çocuk hakları hiçbir bahaneyle ertelenemez, esnetilemez!

0
37

Eğitim-Sen Balıkesir Şube yönetimi, çocuk haklarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Çocuk haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Milletlerin, 1989 yılında 142 ülkenin imzası ile Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edildiği hatırlatıldı.

Bu sözleşmenin yetişkinlere sorumluluklarını, devletlerde yükümlülüklerini tanımlayarak 0-18 yaş arasındaki çocukların kendini iyi ve güvende hissetmesini, eşit, özgür, mutlu ve barış içerisinde bir yaşam sürmesini amaçladığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde ve tüm dünyada çocukların en temel hakları tehlike altındadır. Çocuklar tüm dünyada her gün çocuk işçiliği, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuk, cinsel istismar, erken yaşta ve zorla evlendirilme, zorla çalıştırılma, temel besin maddelerine erişememe, bulaşıcı hastalıklar ve savaşlardan etkilenme gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Çocukların hak ettiği bir hayatı yaşaması ebeveynlerin olduğu kadar devletin de görevidir. Türkiye’nin çocukları her türlü istismar ve ihmalden korumak,  gereken yasal düzenlemeleri yapmak ve kurumları açmak için uluslararası sözleşmelerde imzası bulunmaktadır. Ülkemizde çocuğa yönelik cinsel istismarın son yıllarda yaygınlaşmasının temel nedeni, boşanma komisyonu raporlarıyla tecavüze uğrayan çocuğun tecavüzcüsü ile evlendirilme isteği ve tecavüzcünün iyi eş olursa ceza almaması, tecavüzün hormonal bir hastalık kategorisine indirgenmesi, cinsel istismarı toplumsal bir sorun olmaktan çıkarıp münferit/bireysel adlı vakaya dönüştüren eril zihniyettir. Bu suça yönelik cezaların azlığı, ödüllendirme gibi cezalar, istismar mağdurunu suçlama; istismarı toplum nezdinde normal bir davranışa dönüştürmektedir. Pandemi sürecinde ise durum daha da vahim hale gelmiştir.

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, çocukların da yaşam rutinlerini olumsuz yönde etkiledi. Çocuklar, doğalarına aykırı bir biçimde uzun süre evlerde kapalı kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar. Pandemi döneminde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin yüzde 27,8 oranında artmasıyla kendisini bir kez daha gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre çocukların Covid-19’dan hayatını kaybetme oranı oldukça düşük olsa da süreçten en çok etkilenenler yine çocuklar oldu. Önlemler dahilinde okulların kapatılmasından dolayı uygulanan uzaktan eğitim, eğitim sisteminin sorunlarının daha fazla görünür olmasına yol açtı.

Çocukların büyük çoğunluğu; internet erişimi, bilgisayar, tablet, cep telefonu ya da uygun zaman ve mekan olmayışı gibi nedenlerle, eğitim hakkından mahrum bırakıldı. Çocuklara karşı işlenen suçlarda çocukların yüksek yararının gözetilerek cezasızlık  kültürünün ortadan kaldırılmasını, Çocuk hakları örgütleri ile iş birliği yaparak, uygulanabilir bütüncül bir çocuk koruma politikası oluşturulmasını acilen talep ediyoruz. Çünkü çocuk hakları hiçbir bahaneyle ertelenemez, esnetilemez!” Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here