“Atatürk’ü mevzuattan çıkarma gayretine geçit vermeyeceğiz”

0
36

Eğitim-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Serap Müjdeci Gökgün, yaptığı açıklamada 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yönetmeliğin 109. maddesi ile 111. maddelerinden öğretmenler kurulu ve sınıf/alan zümrelerinde, Atatürkçülük ile ilgili konuların gündeme alınıp görüşülecek konular arasından çıkarılması nedeniyle, anılan yönetmeliğin diğer pek çok hukuka aykırı hususları ile birlikte bu düzenlemesine karşı Danıştay nezdinde dava açtıklarını anımsattı.

Görülen davada Danıştay’ın ‘Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim  Temel Kanunu çerçevesinde milli eğitim politikasına uygun eğitimin verilmesi bağlamında öneme sahip olan öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulunda, görüşülecek konular arasında Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde Atatürkçülüğün yer alması gerektiği kabul edilmelidir’ şeklindeki gerekçesiyle Atatürkçülüğün, Atatürk ilke ve devrimlerinin Milli Eğitim Sisteminin temel unsuru olduğu ve derslerde işleniş şekline ilişkin planlama yapılması konusunda öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarında görüşülmesi gerektiği, bu hususun yönetmelikten çıkarılmasını hukuka aykırı görmüş ve bu nedenle de iptal kararı verdiğini belirten Gökgün, “Daha önce de benzer şekilde açtığımız davalarda defalarca Danıştay tarafından da vurgulandığı üzere, Atatürk ilke ve devrimlerinin Milli Eğitim Sisteminin temel unsuru olduğunu, mevzuattan ve okullarımızdan Atatürk’ün silinemeyeceğini Bakanlığın anlaması zorunludur. MEB’in Atatürk’ü mevzuattan ve okullardan çıkarma gayretine geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here