“Meslek eğitimi tehdit altında”

0
132

Balıkesir Diş Hekimleri Odası Başkanı Özgür Başaran, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nde yaptığı açıklamada mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Başaran, “Son yıllarda sayısı dramatik şekilde artan Diş Hekimliği fakülteleri ve öğrenci kontenjanına rağmen eğitimden sorumlu öğretim üyelerinin sayısal yetersizliği, eğitimin Doktor Öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi, fakültelere ayrılan bütçelerin düşüklüğü, modern ve dijital teknolojilerin eğitime yansıtılamaması, meslek eğitimimizin geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

Balıkesir Diş Hekimleri Odası Başkanı Özgür Başaran, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Diş Hekimlerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Başaran, “Lisans ve uzmanlık eğitiminde yaşanan problemlerin çözümü için her anabilim dalı başkanının en az Doçent seviyesindeki akademisyenlerden seçilmesi, Diş Hekimliği lisans eğitimi çekirdek programının (DUÇEP), çağın ihtiyaçlarına yönelik revizyonu, YKS’de Diş Hekimliği Eğitimi Programına öğrenci kabul barajının kademeli olarak 80 binden 50 bin seviyesine getirilmesi, kanıta dayalı Diş Hekimliği rehberliğinde tedavi protokollerinin oluşturulması, Temel tıp derslerinin içeriğinin tüm vücudu kapsayacak yönde geliştirilmesi ve lisans eğitiminde öğrencinin araştırmacı kimliğinin geliştirilmesi ve gerekli araştırma ortamının sağlanması gerekmektedir” dedi.

Yeni Diş Hekimliği fakültesi açılmamasını ve var olan kontenjanların dondurulması ve sonrasında ihtiyaç ve talebe göre kontenjanların revize edilmesinin önemine dikkat çeken Özgür Başaran, açıklamasını şöyle tamamladı: “Diş Hekimliği Fakültesi kontenjanlarının belirlenmesinde, öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı, kurulu aktif diş üniti sayısı dikkate alınarak planlama yapılması ve YÖK mevzuatında yer alan tüm kurallara tam uyumun sağlanması, nüfus dağılımı ve ihtiyaca göre serbest Diş Hekimleri için hizmet sunum kapasitesi planlanması, aile Diş Hekimliği modelinin, pilot çalışmaların izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gereklidir.

Sağlık hizmetleri kamu hizmetidir. Özel sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık hizmetleri de kamusaldır. Sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, dağılımı, planlanması ve denetlenmesi kamu tarafından yapılmalı, bu süreçte meslek kuruluşlarına ve hizmet alıcılarına, yetki ve sorumluluk verilmelidir.” Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here