“Eczacıya hak ettiği değer verilmeli”

0
97

Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş, ilaç fiyat kararnamesinin 13 yıldır güncellenmemesi, SGK ilaç alım protokolü ve eczacıların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve ilaç bulunamaması sorunlarının çözümü için başlattıkları mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Gümüş, “Cumhurbaşkanımızın bir an önce sesimizi duymasını ve taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz” dedi.

Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş, eczacıların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gümüş, “23-25 Haziran tarihlerinde Konya’da gerçekleştirdiğimiz Türk Eczacıları Birliği 43. Dönem 1. Bölgelerarası toplantısında aldığımız karar ile başlayan, ‘Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir’ ana temalı mücadelemiz kararlılık ile devam ediyor. 29 Haziran’da düzenlediğimiz toplantıda Bölgelerarası toplantımızın sonuç deklarasyonunu paylaştık.

“HAKLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

İlk afiş olan ‘Açık Şimdilik’ afişi ve hasta bilgilendirme föyleri eczanelerde sergilenmeye başlandı. 17 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde olmak üzere iki kez Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Biz Eczacılar; hak ettiğimiz değer verilinceye kadar haklı mücadelemize kararlılık ile devam edeceğiz. Ne eksik ne fazla sadece hakkımız olanı talep ediyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde siyasi parti başkanlıkları bilgilendirmeleri, bölgelerimizdeki milletvekillerine bilgilendirme ziyaretleri, sosyal medyada video paylaşımları, yeni afişlerin eczanelerde sergilenmesi gibi birçok yöntemi kullanarak sesimizi ve taleplerimizi halkımıza, yetkililere, karar vericilere ve Cumhurbaşkanımıza duyurmaya çalışacağız. Sesimiz duyulmaz ise de 16 Ekim’de ülkemizdeki tüm eczacılar hep birlikte Ankara’da Büyük Eczacı Mitingi düzenleyeceğiz. Taleplerimiz yine karşılık bulmaz ise de tüm yurtta eşzamanlı Eczane Kapatma Eylemi yapacağız” dedi.

“13 YILDIR GÜNCELLENMEYEN İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ GÜNCELLENMELİ”

Eczacılar olarak 13 yıl önce belirlenen İlaç Fiyat Kararnamesinin güncel duruma göre yeniden belirlenmesini istediklerini kaydeden Eczacı Odası Başkanı Gümüş, açıklamasına şöyle devam etti:

“İlaç Fiyat Kararnamesi’nde 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve etkinliğini arttıracak hem de eczacılarımız için can suyu olabilecek şekilde eczane ekonomilerinin salt ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışmaların başlatılması ve hizmetler karşılığı eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz.

“İLAÇ YOKLUKLARI ÖNLENMELİ”

Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur bırakan ilaç yokluklarının engellenebilmesi adına tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasını, ilaç fiyat değişikliklerinin yıl içerisinde farklı dönemlere paylaştırılarak güncellenmesini çözüm önerisi olarak sunuyoruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Eczacıya hak ettiği değerin verilmesini; Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kamu eczacılarının hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının da bu iyileştirmelerin kapsamına alınmasını talep ediyoruz.

1997 yılına kadar sadece yedi eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmelidir. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmasını, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülmesini ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlı tutulmasını talep ediyoruz.

“İLAÇ FİYAT FARKLARININ SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ”

İlaç fiyat farklarının sorumlusu biz eczacılar değiliz. Ülkemizde uygulanan ilaç fiyat politikası ve ilaç geri ödeme sistemi hem eczacıların hem de hastaların mağduriyetine neden olmaktadır. Birçok ilaçta fiyat farkı çıkmakta ve hastalarımız neredeyse tüm reçetelerinde ücret ödemek durumunda kalmaktadır. Ödeyemeyecek durumda olan hastalar da ilaca erişememekte ve tedavi olamamaktadır. Yeni ilaçlara ulaşamıyoruz.

Yanlış düzenlemeler nedeni ile etkin yenilikçi tedaviler ülkemizde erişilebilir değil. İlaç yoklukları Eczane yokluklarına dönüşmesin. İlaç – Eczacılık hizmeti insan sağlığı için en kritik hizmetlerin başında geliyor. İki eczaneden birisi kapanma noktasına geldiği bu zamanda ilaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşüyor. Sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi sağlığın değersizleştirilmesidir Mesleğimizin her alanında çalışan tüm Eczacılar omuz omuza tek yürek ‘Eczacıya Hak Ettiği Değer’ verilene kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bir an önce sesimizi duymasını ve taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz.” Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here