EKONOMİK BÜYÜME VE EKONOMİK KALKINMA FARKI

0
145

Hepimiz ekonomik olarak büyüme ve kalkınmayı birbirine çok karıştırırız. Fakat bu birbiriyle hem ilişkili ama aynı zaman da birbirinden anlam ve konu olarak farklı olan bu iki kelime ekonominin temel ana taşlarıdır. Biri olmadan diğerinin de olması beklenemez.

Ekonomik büyüme daha çok sayısal bir rakamı ifade eder. Ülkenin üretim hacmi ile ölçülür. Kalkınma ise daha niteliksel ve kalite alanında olan gelişmeleri kapsar.

Türkiye ekonomisi için şu an ekonomik büyüme demek çok önem teşkil eden bir konu. Çünkü gelişmekte olan ülkeler yani bizim gibi olan ülkeler için ekonomik büyüme kalkınmadan önce gelir. Önce ekonominizi yani üretim hacminizi artırmalısınız ki bu artış kalkınmayı yani kaliteyi beraberinde getirsin.

Ekonomik büyüme sadece üretim değil aynı zamanda işsizlik sorununu ortadan kaldırarak istihdam oranını da artırır. Böylece hane halkı geliri yükselerek kişilerin alım gücü artar. Tabii kötü etkilerini de görebiliriz. Örneğin son zamanlarda ülkemizde de sıkça gördüğümüz çevre kirliliği. Buna en yakın örnek Marmara Denizinin geldiği hal. Gerçekten oldukça üzücü bir görüntü. İşte bunun gibi doğa olayları bilinçsiz bir şekilde tüketmekten kaynaklanıyor. Daha sonra artan tüketim harcamaları, tarımda aşırı gübre kullanımı, kimyasal böcek ilaçları çevreyi olumsuz etkiler.

Ekonomik büyüme sürdürülebilir olmalı ve kalkınma ile desteklenmelidir sadece büyüme ülke için yeterli olmaz. İşsizliği, çevre kirliliğini, kontrolsüz artan harcamaları çözebilecek kalıcı uygulamalar ile destekleyemezsek sadece ekonomi büyür fakat gelişemeyiz. Bu yüzden kalkınma ve büyüme ayrılmaz iki kardeş gibidir birini bırakıp sadece diğerine ilgi gösteremezsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here