Finans ve Spor İlişkisi

0
44

Finans; İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirirken yönetim, üretim ve pazarlamanın yanı sıra temel fonksiyonlarından birisidir.

1900’lü yıllarda hızla gelişmeye başlayan sanayileşme süreciyle birlikte işletmelerin yeni
fiziki yatırımlara olan ihtiyaçları da kaçınılmaz oldu.

1960’lı yıllara gelindiğinde bilgisayarların işletmelere girmesiyle birlikte veri depolama,
işleme ve raporlama faaliyetleri sistematik bir şekilde yapılmaya başlanmış ve işletmeler,
bilançolarındaki pasif varlıklarının yönetiminin yanı sıra aktif varlıklarının yönetimine
de dikkat etmeye başladılar.

Bunu izleyen süreçte ise 1970’li yılların ekonomik anlamda en önemli olayı petrol kriziyle birlikte enflasyon ve faiz konuları da işletmelerin gündeminde daha sık yer almaya başladı.

İşletmelerin faaliyetlerini uluslararası alana taşımaları da finans yöneticilerini, artık tüm gelişmeleri hem mikro hem de makro düzeyde takip eder hale getirdi.

Bunların sporla ne ilgisi var diyecek olursanız;

Spor endüstrisinin büyüyen yapısı içinde daha önce dernek olarak kar amacı gütmeden
faaliyet gösteren spor kulüpleri de şirketleşerek, farklı bir kulvara girdi.

Çünkü gelişen teknoloji, spor yönetimi ve pazarlaması alanındaki yenilikler, sporun ticarileşmesi gibi unsurlar rekabetin, sportif başarının yanı sıra finansal başarıyı da gerektiriyor.

Spor örgütlerinin yapılanması ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar başarılı sporcular yetiştirirlerse yetiştirsinler, iyi bir finansal yönetimi olmayan spor örgütlerinin belli aşamalarda finansal sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmaz oluyor.

Finans, bir spor örgütünün varlığını sürdürebilmesi için gereken en temel yapı taşı ise finans yönetimi bir örgütte kontrolden çıkarsa, bu durum örgütün de zaman içinde kontrolden çıkacağı anlamına gelir.

Bir spor örgütünün yönetim kurulu başta olma üzere tüm çalışanları finansal yönetim
konusunda kendilerini sorumlu hissetmelidir. Spor örgütüne bağlı tüm personel; yönetici, antrenör, idareci, koordinatör, menajer, birim sorumluları gibi tüm çalışanlar kaynakların doğru ve etik bir şekilde kullanılması konusunda hassasiyet göstermelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here