DOLAR 31,2942 % 0.17
EURO 33,8857 % -0.01
STERLIN 39,5290 % -0.09
FRANG 35,3831 % 0.15
ALTIN 2.058,46 % 0,27
BITCOIN 1.925.906 -1.218
Yayınlanma Tarihi :

“Hak ihlallerine son verilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” 

“Hak ihlallerine son verilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” 

Balıkesir Barosu yönetimi 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde yaptığı açıklamada insan hakkı ihlallerine dikkat çekti. Balıkesir Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Nilay Sarıçalı, “Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da biz avukatlar, kentimizdeki ve ülkemizdeki hak ihlallerini tespit eden, araştıran ve hak ihlallerine son verilmesi için mücadele eden yurttaşlar olacağız” dedi.

Balıkesir Barosu Başkanı Nadir Karakaşlı ve yönetim kurulu üyeleri Avlu Balıkesir’de yaptıkları açıklama işle 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutladı. Baro İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Nilay Sarıçalı, hak ihlallerine dikkat çekerek, avukatlar olarak hak ihlalleri ile mücadele edeceklerini söyledi.

Sarıçalı, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda kabul edilmiş; ülkemizde ise Bakanlar Kurulu kararıyla 27 Mayıs 1949 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bildirgenin kabulünün ardından,  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bölgesel nitelikteki insan hakları belgeleri ile Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, insan haklarının kapsam ve türlerinin genişlemesine imkan tanıyan ve denetim ve izleme mekanizmaları öngören bağlayıcı uluslararası belgeler olmuştur. 2004 yılında İnsan hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların ulusal kanunlara üstünlüğünü öngören hüküm, anayasamızın 90. maddesine eklenmiştir. Yine Türkiye’ de insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek, insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla 2012 yılında 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu kabul edilerek, ülkemizde kurumsal bir yapıya da kavuşturulmuştur.

Bütün bu tarihsel gelişmelerden çok önce ise liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı verdiğimiz yıllarda; ‘Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir. Mazlum milletler, zalimleri bir gün mahv ve yok edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal hale mazhar olacaktır.’ şeklindeki sözleri ile insan haklarının önemine ve ayrımları yok eden bir dünyanın bizi beklediğine vurgu yapmıştır.

En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma; yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma; barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma; evlenme, mal ve mülk edinme; çalışma, işini seçme özgürlüğü; din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin temellerini oluşturur.

İnsan hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik bütün resmi ve bağlayıcı belgelere ve sözleşmelere rağmen, hak ihlalleri konusunda devletlerin sicilleri halen kabarıktır. Başta Ortadoğu’da, Afrika’da ve halen Avrupa’da  olmak üzere, ülkemiz dahil dünyanın birçok yerinde hak ihlalleri sürmektedir. İfade özgürlüğü ihlalleri, özgürlük ve yaşam hakkı ihlalleri, yıllardır ülkemizde yaşadığımız göçmenlerin sorunları, yine ülkemizdeki ekonomik sorunların insan hakkı ihlallerine yol açan boyutları, çocuk istismarları, kadın cinayetleri ve bir çok hak ihlali günümüzün gerçekleridir. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan ve 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesi niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ülkemizin çekilmesi de şiddetin artması ve hak ihlallerinin adeta önünün açılması niteliğinde bir gelişme olarak gündemimizdedir.

Barolar sadece avukatların üyesi olduğu bir meslek kuruluşu değil; kamu hizmeti veren ve hukuk devletinin yaşamasında yargının bir unsuru olarak görev yapan adalet kuruluşlarıdır. Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da biz avukatlar, kentimizdeki ve ülkemizdeki hak ihlallerini tespit eden, araştıran ve hak ihlallerine son verilmesi için mücadele eden yurttaşlar olacağız. İnsanın hakları ile insan olduğu gerçeğini bir kez daha yineliyor ve Balıkesir Barosu olarak İnsan Hakları Günü’nü sadece kutlanacak bir gün değil, haklarımızın bilincinde olunacağı ve hak ihlallerine yönelik mücadelenin dile getirildiği bir gün olarak kabul ediyoruz” dedi. Mahmut ACARÖZ

Kaynak : İrfan Duroğlu

YORUM YAP