Yayınlanma Tarihi :

Mesleki eğitime 15 milyonluk destek

Mesleki eğitime 15 milyonluk destek

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) bütçesi 15 milyon lira olan ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ konulu Mali Destek Programını ilan etti.

BÖLGEYE 50 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILDI

GMKA’nın Güney Marmara Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten GMKA Genel Sekreter Vekili Dr. Kasım Özek, 11 mali destek programı ile 50 milyon liralık kaynağın bölgeye aktarıldığını açıkladı.

Özek, “Ajans, bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi, bölgesel planlama çalışmaları ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerektiğinde mali ve teknik desteklerle bölgesinde yol açıcı bir rol üstlenmeyi görev edinmiştir. Bu doğrultuda bugüne kadar rakamlarla konuşmak gerekirse 11 Mali Destek Programı uygulamış, bu Mali Destek Programlarında 305 projenin desteklenmesini sağlamış ve diğer Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği diye tanımladığımız destek programları ile yaklaşık 500 projenin yürümesine vesile olarak 50 milyon lira kaynak kullanmıştır. Proje sahiplerinin kendi eş finansmanları da dikkate alındığında 110 milyon lira kaynak harekete geçirilerek bölgede büyük bir sinerji ortaya çıkarılabilmiştir” dedi.

BÜTÇESİ EN FAZLA DESTEK PROGRAMI

Daha önce verilen Mali Destek ve Sosyal Desteklerin önemine vurgu yapan Özek, “Bugün de burada bölgemizde uyguladığımız 12’nci Mali Destek Programını ilan ediyoruz. Bu yeni Mali Destek Programımızın adı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Toplam bütçesi 15 milyon lira. Destek oranı, proje toplam maliyetinin yüzde 90’ı olacaktır. Bu program kapsamında proje başına en az destek oranı 100 bin lira, en fazla destek oranı bir milyon lira olacaktır. Yani en küçük proje bütçesi 112 bin lira, en büyük proje bütçesi de bir milyon 112 bin lira olabilecektir. Bu destek programıyla yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve mesleki eğitim alamayan kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanmasını hedeflenmiştir. Bugün ilan ettiğimiz bu program, şimdiye kadar tek seferde ilan ettiğimiz bütçesi en fazla olan Mali Destek Projesidir” diye konuştu.

“MESLEKİ EĞİTİME ODAKLANDIK”

Genel Sekreter Vekili Dr. Kasım Özek, sözlerini şöyle tamamladı: “2014-2018 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi’nde de bir yandan sektörlerin nitelikli ara elemana ihtiyaç duyduğu öte yandan ise mesleki ve teknik eğitim mezunlarında işsizlik oranının yüksek olduğu belirtilmektedir.

Balıkesir’de ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitim veren 69 kurum bulunmaktadır. Öğrenci sayıları açısından bakıldığında ise ilimizde 20 bin üstünde öğrencimiz mesleki ve teknik eğitim veren okullarda okumaktadır. Dolayısıyla, bölgesel açıdan mesleki ve teknik eğitim anlamında gelişime açık, oldukça güçlü bir potansiyel bulunmaktadır. Bu doğrultuda, sahip olunan potansiyelin değerlendirilerek sektöre kazandırılması ile bölgesel katma değerin artırılmasına katkı sağlanacağı şüphesizdir. Bölgemizdeki işletmelerin üretimlerinin artması, pazar payımızın büyümesi, ürünlerimizin aranan ürün olması, rekabet gücümüzün artması insan kaynaklarımızın yüksek niteliğine bağlıdır. Katma değeri yüksek, Ar-Ge ve tasarım içeren, teknolojik vasıfları olan ürün geliştirilmesi ve üretilmesi ancak donanımlı beşeri kaynaklarımızla mümkün olabilecektir.

Biz de, GMKA olarak, Yönetim Kurulumuzun uygun görmesi ve Kalkınma Bakanlığımızın onayıyla bölgemizde Mesleki Eğitim Geliştirmesine yönelik olarak bu destek programına çıktık. Bu programın, Bölgemize, memleketimize, insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Mustafa ATİK

Kaynak : İrfan Duroğlu

YORUM YAP