Yayınlanma Tarihi :

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi: İstanbul sözleşmesi için dava açtık

TMMOB Balıkesir İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı E. Betül G. Dikici, yaptığı açıklamada TMMOB tarafından, İstanbul sözleşmesinin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali için dava açıldığını belirtti.

Dava konusu kararın ağır ve açık hukuka aykırılık içermekte olduğunu, fonksiyon gaspı niteliği taşıdığından yok hükmünde olduğunu iddia eden TMMOB Balıkesir İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı E. Betül G. Dikici, “Dava konusu karar kamu yararına aykırı olup, konu, sebep ve amaç unsurları bakımından da hukuka uyarlık taşımamaktadır. Öncelikle dava konusu karar Anayasanın 90. maddesi uyarınca “kanun” hükmünde sayılan uluslararası sözleşmeden idari tasarrufla çekilmeye yönelik, fonksiyon gaspı niteliğinde ağır ve açık hukuka aykırılık içermekte olup, yok hükmündedir. Bununla birlikte kamuoyunda ve uluslararası alanda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin feshine ilişkin  işlem kamu yararı içermediği gibi kadınların yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik güvenceleri ortadan kaldırdığı için hukuka uyarlık taşımamaktadır. TMMOB Anayasanın 135. maddesi uyarınca 6235 sayılı Yasa ile kurulan, Anayasal güvenceye haiz kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur. Anayasa ve 6235 sayılı Yasada; “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” TMMOB’nin amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. İstanbul Sözleşmesinde kadınlara yönelik şiddet insan hakkı ihlali olarak düzenlenmiştir. TMMOB, kadınların meslek yaşamında maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele eden; kadın üyelerinin iş yerlerinde maruz kaldığı mobbing ve diğer şiddet biçimleri karşısında üyelerinin haklarını savunan, bunlara engel olunması için idari ve hukuki girişimlerde bulunan; kadınlara yönelik yapılan her türlü taciz (fiziksel, cinsel, psikolojik vb.), her türlü şiddet  (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb.), mobbing ve cinsiyet ayrımcılığı iddialarının takip edilmesi, hukuksal ve psikolojik destek verilmesinin sağlanması amacıyla oluşturduğu Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası  bulunan bir meslek Birliğidir. TMMOB Anayasa ve 6235 sayılı Yasa uyarınca meslektaşlarını korumak, mesleğin gelişmesini ve kamu yararını sağlamakla yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesinin feshi ile kadınların yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı başta olmak üzere en temel haklarına, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığının engellenmesine, işyerleri de dahil olmak üzere tüm alanlardaki şiddet biçimlerinin önlenmesine yönelik güvenceleri ortadan kaldırdığından; Anayasa uyarınca kamu yararını korumakla görevli TMMOB tarafından dava açıldığı kamu oyuna duyurulur” dedi. Cengiz GÜNER

Kaynak : İrfan Duroğlu

YORUM YAP