Sözleşmeli personele kadro istiyorlar

0
65

Memur-Sen’e bağlı birlik Haber-Sen üyeleri PTT ve TRT’de çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması için topladıkları imzaları PTT’den kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderdi.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası üyeleri, PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak PTT ve TRT’de çalışan sözleşmeli personellerin kadroya alınması için topladıkları imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasında PTT ve TRT’de çalışan sözleşmeli personellerin kadroya alınması için gerekli çalışmaların yapılması istendi. Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Samed Gazan, sözleşmeli personelin kadroya alınması için toplanan 100 bini aşkın imzalı dilekçeyi bakanlığa gönderdiklerini söyledi.

Gazan, “PTT’deki idari hizmet sözleşmeli ve TRT’de görev yapan özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personellerin kadroya alınması için başlattığımız imza kampanyası sonucunda ülkemizin her köşesinden topladığımız 100 bini aşkın imzayı kadro bekleyen arkadaşlarımızla birlikte Türkiye genelinde eş zamanlı olarak iş yerimizden PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderiyoruz.

Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele eden Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. Toplu Sözleşmenin 52’nci maddesinde ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımlarıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır’ hükmünün eklenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş, çalışmanın tam sözleşmelileri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir.

“KADRO İSTİYORUZ”

Hizmet kolumuzda yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatında yaklaşık 12 bin idari hizmet sözleşmeli personel ve TRT’de 4 bin özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personel bulunmaktadır.

PTT’deki idari hizmet sözleşmeli olarak çalışan personeller KPSS’ye girerek başarılı olanlar içerisinden atanmış ve bu personeller diğer kamu personelleri gibi memur sendikalarına üye olabilmekte, toplu sözleşme kapsamında yer almaktadırlar. Aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personel ile aralarında temel ücretleri, iş güvenceleri, sosyal güvenlik hakları, görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir. Yine TRT’de özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personeller de mevcut TRT personeli ile aynı işi yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar. Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerin de PTT ve TRT’deki diğer personeller gibi KHK’ya tabi olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

“100 BİNİ İMZAYI BAKANLIĞA GÖNDERİYORUZ”

Konuyla ilgili PTT ve TRT yetkilileri Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu, twitter etkinlikleri ve son olarak da Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş; konunun teknik boyutu ile yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir. Her ne kadar PTT KİT kapsamında olmasa da üstlendikleri misyon ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumları arasında yer almaktadır.

Bu nedenle gerek PTT’deki İdari Hizmet Sözleşmeli gerek ise TRT’deki Özel Hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın imzaladığı 100 bini aşkın imzada da talep ettikleri üzere kadro beklentilerini içeren imzaları hep birlikte bakanlığa kargoyla gönderiyoruz. Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki; bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here