Gürkan Özcan: Bina yıkımı kurala bağlandı

0
168

ÖZEL HABER – İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özcan, HABERCİ’ye yaptığı açıklamada son zamanlarda medyaya sıklıkla yansıyan, bina yıkımı sırasında yandaki binanın zedelenmesi olaylarının üzerine zararları ortadan kaldırmak ve bu gibi olayları önlemek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, binaların yıkılması hakkında yönetmeliğin 13 Ekim 2021 tarih ve 31627 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını açıkladı.

“YIKIMLARIN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN KURALLAR BELİRLENDİ”

Yönetmelikle, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiğini belirten Özcan, “Ağustos ayında yıkım müteahhitliği için yetki belgesi şartı getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yayımladığı Bina Yıkım Yönetmeliği ile de yıkımların nasıl yapılacağına ilişkin kuralları belirledi. Böylece, Bina yıkımı işlemleri, Yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir Müteahhidin ve Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak müteahhit tarafından  istihdam edilen şantiye şefi sorumluluğu ve Fenni Mesul kontrolü altında, hazırlanan yıkım planına göre Ruhsatlandırılarak yapılması zorunlu hale geldi” dedi.

“PLANLAMA, UYGULAMA VE KONTROL İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN YETKİSİNDE”

Müteahhidin, müellife yıkım planı hazırlatacağını, yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, Trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkanları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek  yıkım planının hazırlanacağını anlatan Gürkan Özcan, “Yıkım, şantiye şefi gözetiminde gerçekleştirilecek. Yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini almak suretiyle yıkım şantiyesini kurulmadan yıkım faaliyetine başlanamayacak. Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6 metreyi ve yapı inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 metrekareyi ve kat inşaat alanının yüzde 10’unu aşmayan, kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmeyecek. Yüksekliği 21.5 metreden yüksek binalar, patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyet zorunlu olacak” bilgisini verdi.

“ASBESTLİ BİNAYA ÖZEL ÖNLEM”

Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde varsa asbest ve benzeri kimyasal içeren tehlikeli atıkların ayıklanarak  ayrılmasını, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan, ana yıkıma geçilemeyeceğini anlatan Özcan, “Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınacak” dedi.

“TOZ VE GÜRÜLTÜ İÇİN ÖZEL ÖNLEM”

Bina yıkımında ayrıca çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesi olan bir görevli tarafından atık yönetimi ve toz emisyonu kontrolü için alınacak önlemleri içeren ayrı bir plan hazırlanacağını ifade eden Özcan, “Patlatmalı yıkımlarda akustik rapor ile inşaat, maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden patlatma teknik ve uygulamalarına ilişkin yüksek lisans veya üniversitelerin sertifika programına haiz olanlarca hazırlanacak patlatma yöntemini/planını içeren rapor eklenecek” diye konuştu.

“KOMŞU BİNALAR İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK”

Yıkım sebebiyle komşu yapılarda, zeminde veya altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; yıkım planına ek olarak, müellif tarafından mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor düzenleneceğini belirten Özcan, “Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamayacak. Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli mühendislik hizmetlerini almış olan yapılar, gerek deprem gerekse kontrollü yıkım esnasında insan hayatının en önemli özne olarak planlandığı yapılardır” bilgisini paylaştı. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here