Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

0
183

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları görünür kılmak amacıyla; her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Halk Sağlığı Haftası’ etkinlikleri devam ediyor. 2019 yılı Halk Sağlığı Haftası’nın teması ‘Ana ve Çocuk Sağlığı’ olarak belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, halk sağlığının bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Yavuzyılmaz, “Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.

Balıkesir’de birinci basamak sağlık hizmeti veren 141 Aile Sağlığı Merkezi, 408 Aile Hekimliği Birimi, 3 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 4 Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Merkezi (ÇEKÜS), 5 Sağlıklı Hayat Merkezi, 4 Entegre İlçe Hastanesi, 3 Toplum Sağlığı Merkezi, 13 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 90 Sağlık Evi bulunmaktadır. Bu sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel ile ekip ruhu içerisinde hizmet sunulmaktadır” dedi.

YILDA 4.8 MİLYON KİŞİYE AİLE SAĞLIĞI HİZMETİ VERİLİYOR

Balıkesir’de her yıl yaklaşık 4,8 milyon kişinin aile sağlığı merkezlerine başvuru yaparak hizmet aldığına dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Sunulan bu koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmek için birçok faaliyet yürütülmektedir. Yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur.

Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Anne sağlığı kapsamında; 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve emzirme  döneminde D vitamini desteği, sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Bebek ve çocuk sağlığı kapsamında; ilimizde doğan her çocuk aile sağlığı birimlerince; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 17 defa ve bundan sonrada okul çağı boyunca yılda bir kez izlenmektedir. İzlem içerisinde çocukların yaş ve özelliklerine uygun gelişimin değerlendirilmesi ve desteklenmesi, taramalar, aşılama hizmetleri, beslenme gibi çocuk sağlığı için yaşamsal konularda ailelere danışmanlık ve gelişim için önemli vitamin mineral destekleri yer almaktadır. Aile hekimliği birimlerimizde her bebek ve çocuğun büyüme ve gelişmesi değerlendirilerek yakından izlenmektedir” diye konuştu. Mahmut ACARÖZ

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here