Hem Nüfus, Hem de Göç Arttı

0
186

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı Balıkesir İl Sunumunu açıkladı. İl sunumuna göre Balıkesir’in nüfusu da aldığı göç de arttı. Balıkesir sağlıkta doktor ve hemşire başına düşen hasta sayısında Türkiye ortalamasını gerisinde kaldı. Boşanma hızı arttı, evlilik hızı ise düştü.

NÜFUSUMUZ BİNDE 17.9 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı Balıkesir İl Sunumunu göre;  Balıkesir’in nüfusu 2017’de 1 milyon 205 bin iken 2018’de 1 milyon 227 bine yükseldi. Balıkesir’de 2017-2018 yıllarında nüfus artışı binde 17.9 olarak gerçekleşti.  Balıkesir’de 2018 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 2.73 olarak gerçekleşirken, bir önceki yıla göre nüfus değişimi binde 21.8 oldu. Balıkesir 2017-2018 yıllarında 55 bin kişi göç alırken, 40 bin kişi de göç verdi. Balıkesir lise düzeyinde 17 bin 771, üniversite düzeyinde 13 bin 726 göç alırken, lise düzeyinde 14 bin 356 , üniversite düzeyinde 11 bin 114 göç verdi.

EĞİTİMDE TÜRKİYE ORTALAMASI GEÇİLDİ

Balıkesir okur yazarlık oranında 2018 yılında yüzde 97.2 oranına ulaşarak Türkiye ortalaması olan yüzde 96.2 oranını aştı. Okullaşma oranında ise ilkokulda yüzde 90.7, ortaokulda yüzde 95, lise de yüzde 88.2 rakamlarıyla Türkiye ortalaması aşıldı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 13, ortaokulda 12, ortaöğretimde 11 oldu. Der4slik başına düşen öğrenci sayısı ilk ve ortaokulda 19, ortaöğretim ve lisede ise 21 olarak gerçekleşti.

DOKTOR VE HEMŞİRE BAŞINA DÜŞEN HASTA SAYISINDA SINIFTA KALDIK 

Balıkesir’de sağlık verileri incelendiğinde doktor ve hemşire başına düşen hasta sayısında Balıkesir, Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı.  Türkiye’de doktor başına 539 hasta düşerken Balıkesir’de doktor başına 718 hasta düşüyor. Türkiye’de hemşire başına 486 hasta düşerken Balıkesir’de 500 hasta düşüyor. Türkiye’de sağlık kurumlarında yatak başına 358 hasta düşerken, Balıkesir’de bu sayı 364 oldu.

Balıkesir’de doğum hızları da son 3 yılda geriledi. 2016’da doğum hızı binde 18 iken, 2017’de 10.7’ye, 2018’de 10.3’e düştü.

Bebek ölüm hızı ise 2017’de binde 7.3 ilen 2018’de binde 7.2’ye düştü.

Balıkesir’de evlenme hızı 2017’de binde 6.66 iken 2018’de binde 6.46’ya geriledi.

İlk evlenme yaşı damatlarda 2017’de 27.6 ilen 2018’de 27.8’e çıktı, gelinlerde ise 24.6’dan 24.7’ye yükseldi.

Boşanma hızı ise 2017’de binde 1.92 iken 2018’de 2.18’e yükseldi. Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here