“İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”

0
47

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Balıkesir Şubesi tarafından yapılan açıklamada; 2011 yılında imzalanan ve 2014 yılında TBMM onayıyla yürürlüğe giren ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildiği duyuruldu. İstanbul Sözleşmesi’nin, başta cinsiyeti nedeni ile kadınlara uygulanan şiddet olmak üzere şiddete uğrayan her bireyi korumayı ve şiddeti önlemeyi esas alan uluslararası bir sözleşme olduğunun hatırlatıldığı açıklamada; “Sözleşmeden çekilmek, sözleşmenin referans aldığı ve Türkiye’nin de taraf olduğu tüm temel insan hakları belgelerini de tartışmalı hale getirmek anlamına gelecektir. Dahası, Anayasa’daki eşitlik ilkesinden, şiddeti önlemek ve maruz bırakılanları korumakla ilişkili diğer yasalardan vazgeçildiğinin, devlet olarak kadın-erkek eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme politikasının terk edildiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir.

İstanbul Sözleşmesi gündelik siyasete, konjonktüre göre kabul edilecek ya da vazgeçilecek bir sözleşme değil, hayatın tüm alanlarında kadın erkek eşitliğini sağlamayı hedefleyen bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması, bu amaçlar için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanması ve uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılmasını sağladığı için ve ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ilkesine dayandığı için uzun süredir iktidarın hedefindeydi.   Tekrar tekrar ve bıkmadan usanmadan yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz,  kazanılmış haklarımızdan, barışçıl, şiddetsiz bir yaşam mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz” denildi. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here