Kıdem tazminatında değişiklik yapıldı

0
228

Türk-İş İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske, kıdem tazminatında yapılan değişikliklerin belli olduğunu, alınan yeni kararlar arasında, prim desteği şartı ve kıdem tazminatının tavan miktarının yükseltilmesi gibi maddelerin bulunduğunu söyledi. İşveren açısından özellikle idari para cezası veya diğer hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak için önemli olan bu değişikliklerin, işçi bakımından da haklarını bilmek ve korumak açısından ön plana çıktığını belirten Veske, hayata geçirilen değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi: “Kolaylaştırılmış kısa çalışma  uygulaması, Fesih yasağı, İşverence tek taraflı uygulanan ücretsiz izin ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği, 7252 sayılı normalleşme teşviki, 17256 sayılı istihdama dönüş teşviki, 27256 sayılı ilave istihdam teşviki.”

PRİM DESTEĞİ VE İSTİHDAM ŞARTI

“Salgın sonrası geçilen normalleşme dönemiyle birlikte sona erdirilen uygulamalar arasında koronavirüsün çalışma hayatı üzerindeki etkilerini azaltmak üzere, 4447 sayılı kanunun geçici 27 ve 28’inci maddeleri kapsamında sağlanan 17256 ve 27256 sayılı prim destekleri de bulunuyor. Söz konusu desteklerden yararlanan işverenlerin, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısı kadar işçiyi, ilgili maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırması gerekiyor. SGK ve İŞKUR arasındaki görüşmeler neticesinde, bazı işten çıkış hallerinde 17256 ve 27256 teşvikinden yararlanan sigortalılar için öngörülen istihdam zorunluluğu kapsamında işverenlere sağlanan destek tutarlarının iptal edilmeyeceği açıklandı. Buna göre, iş sözleşmesinin aşağıda sayılan işten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, yararlanılan prim destekleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacak: Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi, Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi, Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, Toplu işçi çıkarma, İş yerinin kapanması, Mevsim bitimi, Kampanya bitimi, Diğer nedenler, İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı  davranış nedeni ile fesih, İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı tutarı 8284.51 lira oldu.

ÇOCUK YARDIMI VERGİ İSTİSNASI DEĞİŞTİ

1 Temmuz ile 31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere, çocuk zammı / yardımı ödemelerinin aylık gelir vergisi istisna tutarları şu şekilde belirlendi: 6 yaş üzeri çocuklar için 44.95 lira. 0 – 6 yaş arası çocuklar için 89.90 lira.

SALGIN NEDENİYLE ÖDEMESİ ERTELENEN PRİM NE OLDU?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle mücbir sebep gerekçesiyle aşağıda belirtilen sigortalılar için yapılan prim ertelemesi 26.06.2021 tarihi itibarıyla sona erdirildi. 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanlar. Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat edenler. Bu anlamda, 22.03.2020 tarihinden itibaren mücbir sebep nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işverenlerin ya da sigortalıların mücbir sebep halleri 26.06.2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmiş olduğundan; söz konusu kişiler için ertelenen prim borçlarının 26.07.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İşverenler tarafından yasal süresi içinde bildirilmeyen aylık prim ve hizmet belgeleri / muhtasar ve prim hizmet beyannameleri “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu seçilerek sisteme girilmekteydi. Ancak, yasal süresi dışında verilen belgelerin veya beyannamelerin sosyal güvenlik merkezince kontrolü aşamasında bu belgelerin hangi nitelikte, hangi sebepten dolayı verildiğinin bilinememesi nedeniyle işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında zaman kaybı ortaya çıkmaktaydı. Bu nedenle, SGK tarafından yapılan düzenlemeyle ‘B-Yasal süresi dışında verilen belgeler’ kodu ile yapılan belge girişlerinde işverenlerin açıklama ekleyebilecekleri alan eklendi.” Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here