Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :

Demografik yapı değişiyor

Demografik yapı değişiyor

Emperyalist güçler tarafından Türkiye’nin demografik yapısı hızla dönüştürülüyor. Yaşanan bu gelişmelere müdahale edilmemesi halinde yıllar evvel ABD Dışişleri Bakanı Dr. Condoleezza Rice’ın gündeme getirdiği Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP) gerçekleşeceği, Orta Doğu’da ülkelerin haritaları değişeceği sözü gerçekleşecek.

Bu arada ülkede yaşayan en çok sığınmacı konumunda olan Suriyelilerinde hızla doğum yaparak, demografik yapıyı değiştirmeye katkı sağladığı öne sürüldü. Suriyelilerin, 15 yaşından itibaren doğum yapmaya başladığı iddia edilirken, Türklerin ortalama doğum yaşının 29 olduğu ifade ediliyor. İki ülkenin doğum yaşı karşılaştırıldığında 14 yaş olduğu görülüyor. Türk ve Suriyelilerin yaş grupları çok farklı. Sonuçta onların çocukları 15 yaşına geldiğinde tekrar bir doğurganlık söz konusu oluyor.

İŞGÜCÜNÜ ETKİLİYORLAR

Bir çok işkolunda kaçak, kayıtdışı göçmen çalıştırılıyor. Bu bağlamda Türklerin işleri elinden alınıyor. Denetim yok. Bir başka konu demografik yapımız değişiyor. Gelişmiş ülkeler sığınmacıları kabul ederken, belirli bir eğitimden geçirerek, vatandaşlığa kabul ediyorlar. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Gelen yabancılar herhangi bir şekilde bir eğitimden geçirilmiyor. Ülke nüfusu çok orantısız bir şekilde değişiyor. Reşit olmayan 15 yaşındaki bir Suriyeli 16 yaşın altında doğum yapabiliyor. Bu durum bizim hukukumuza tamamen aykırı. Bir başka deyişle yaşanan bu gelişme bir anlamda çocuk istismarına giriyor.

Bu insanlar geçici koruma kimlikleriyle doğum yapıyorlar. Bir anlamda sağlık sistemimiz onların doğurganlığını da finanse ediyor. Bu gerçeği artık herkesin görmesi lazım. Acilen Suriyelileri geri gönderme eylem planı hazırlanmalı. Yarın bu insanlar bizim karşımıza farklı kimliklerle çıkabilir. Bu tehlikeleri, tehditleri görmek zorundayız. Savaş 2018’de bitti. Bu insanlar yaklaşık 12 senedir ülkemizdeler. Artık geri gönderilmeleri gerekmiyor mu? Artık yaşanan bu gelişmelere devlet aklıyla yaklaşmak gerekmiyor mu?

Sığınmacıların asıl hedefi Türkiye üzerinden gelişmiş ülkelere ulaşmaktır. Yaşanan bu gelişmeler yol üstü ülke konumunda Türkiye, özellikle Suriye diğer Ortadoğu ülkeleri ve Afganistanlı göçmenlerden etkileniyor. Avrupa ülkeleri,  göçmen sorununa çözüm olarak bunların

Türkiye’de tutulmalarını öneriyor. Şu gerçeği herkesin görmesi lazım: Türkiye bugün göçmenlerin nihai hedefleri olmamakla birlikte nüfusuna oranla en fazla göçmeni barındıran ülke konumundadır.

Son söz: Misafirler artık evine gönderilsin.

Kaynak : Haberci Gazetesi

YORUM YAP