Her beş çocuktan biri işçi!

0
35

Çocuğun eğitimini engelleyen, çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel, ahlaksal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen işlerde çalışan çocuklara çocuk işçi deniyor.

Çocuk işçilik; çocukların, çocukluklarını yaşayamamasına, eğitim ve temel haklarından mahrum kalmasına neden oluyor. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Dünyada her on çocuktan biri, ülkemizde ise her beş çocuktan biri işçi. Çocuklar, çırak olarak, bazen tarımla uğraşan, bazen inşatta çalışırken bazen ayakkabı boyarken bazen mendil satarken karşımıza çıkıyor. Bazen de çocukların zorla çalıştırıldıklarına şahit oluyoruz. Bana göre çocuk işçiliğin başlıca sebepleri arasında yoksulluk ve işsizlik geliyor.

Her beş çocuktan birinin işçi olduğu ülkemizde, iş cinayetine kurban giden yirmi işçiden biri çocuk işçidir. Sırf bedava ya da ucuz iş gücü elde etmek uğruna binlerce çocuğun hayatı tehlikeye atılıyor.

Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım: Anayasa’nın 50. maddesinde, ‘Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz; küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar, ücretli hafta sonu ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir’ ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca İş Kanunu’nun 71. ve 85. maddelerinde 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu belirtilmiştir. 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış çocukların hafif işler dışında çalışmaları, 16 yaşını doldurmamış çocukların bazı ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaları, 18 yaşını doldurmamış çocukların diğer bazı ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaları ile 18 yaşını doldurmamış çocukların çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde çalışmaları, çocuk işçiliği kapsamında bulunuyor.

Sonuç olarak yarınlara güvenle bakabilmek için çocuk işçiliği ile toplumun her kesiminin mücadele etmesi ve duyarlı olması gerekiyor. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasının kalıcı ve yeni politikalara bağlı olduğunu hatırlatarak yazımı sonlandırıyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here