Spor, engelleri ortadan kaldırıyor

0
52

Sporun dilsel, kültürel ve sosyal engelleri aşma konusundaki benzersiz yeteneği, engelli bireyleri oyuna dahil etme ve uyum sağlama stratejileri için mükemmel bir platform haline getiriyor.

Ayrıca, sporun evrensel popülaritensinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve ekonomik kalkınmaya sağladığı faydalar, sporu engelli kişilerin katılımını ve esenliğini desteklemek için ideal bir araç haline getirir.

Her ne kadar istemesek de engelli kişiler sıklıkla toplumsal engellerle karşılaşır ve engellilik birçok toplumda olumsuz algılara ve ayrımcılığa neden olur.

Engellilikle ilişkilendirilen ön yargıların bir sonucu olarak, engelli kişiler genellikle eğitim, istihdam ve toplumsal yaşamdan dışlanmakta ve bu da onları sosyal gelişimleri, sağlıkları ve esenlikleri için gerekli olan fırsatlardan mahrum bırakmaktadır.

Spor, engellilikle ilgili damgalama ve ayrımcılığın azaltılmasına yardımcı olur. Çünkü engelli bireylere yönelik toplum tutumlarını, onların becerilerini ön plana çıkararak ve kişi yerine engelliliği görme eğilimini azaltır.

Spor aracılığıyla, engelli olmayan kişiler, engelli kişilerle pozitif bağlamda bir etkileşime girerek, onları engelli kişilerin neleri yapıp neleri yapamayacaklarına ilişkin varsayımları yeniden şekillendirmeye zorlar.

Spor, engelli kişileri tam potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve toplumdaki değişiklikleri savunmaları için güçlendirerek, engelli kişiyi eşit derecede derinden değiştirir.

Spor yoluyla, engelli kişiler hayati sosyal beceriler kazanır, bağımsızlık duyguları gelişir ve değişimin temsilcisi olarak hareket etme yetkisi kazanır.

Spor, bireylere etkili iletişim kurmanın yanı sıra takım çalışması ve işbirliğinin önemini ve başkalarına saygı duymayı öğretir.

Spor ayrıca, engelli kişilerin fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü olmalarına yardımcı olarak bağımlılığı azaltmak ve daha fazla bağımsızlık duygusu geliştirmek için çok uygundur. Bu beceriler, istihdam ve savunuculuk çalışmaları da dahil olmak üzere diğer yeni alanlara aktarılabilir ve kendi kendine yeterlilik oluşturmaya yardımcı olur.

Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, engellilerin ve sporun haklarını ele alan yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası belgedir.

Sözleşme’nin 30’ncu maddesi hem yaygın hem de engelliliğe özgü sporu ele alır ve “Taraf Devletler, engelli kişilerin her seviyedeki yaygın spor faaliyetlerine mümkün olan en geniş ölçüde katılımını teşvik etmek için uygun önlemleri alır” hükmünü getirir.

Ayrıca, Sözleşme’ye taraf olan hükümet ve devletlere, engelli kişilerin spor ve dinlenme alanlarına, seyirci veya aktif katılımcı olarak erişmelerini sağlamaları çağrısında bulunur.

Bu aynı zamanda engelli çocukların okul sistemi içinde beden eğitimine “mümkün olduğu kadar” dahil edilmesini sağlamayı amaçlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here