İLMİ’HAL

0
368

Ehlisünnet âlimlerinin, Kuran’ı Kerim’in açıklamalarından ve ayrıca Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın ( Hadisi Şerif ) sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına ilmi hal denir.  Her Müslüman’ın bilmesi icap eden, namaz, abdest, oruç, zekât gibi dinimizin temek unsurlarından tutun da, müminin gerek ailevi gerek sosyal ilişkilerini düzenleyen kuralların tümü ilmihal bilgisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünyevi ve uhrevi hayatımızı düzenleyen bu bilgileri öğrenmek tüm Müslümanlara farzdır. Nitekim Hadisi Şerifte : “ İlim tahsili her müslümanın üzerine farzdır” buyrulmuştur. Beyhaki, “ Hadisteki bilgiden maksat, erginlik çağına ermiş aklı başında bir müslümanın, normal olarak bilmesi beklenen ve bilmemesi düşünülemeyen genel dini bilgilerdir” der.

Ebu Hüreyre r.a.’dan rivayet edilen Hadise göre bir gün Hz. Peygamber s.a.v. efendimiz bir yerde oturuyordu. Yanına biri gelip ona;

İman nedir, diye sordu. Efendimiz:

İman; Allah’a, Meleklerine, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır, cevabını verdi. O kişi:

İslam nedir, diye sordu. Efendimiz s.a.v. :

İslam; Allah’a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamak, namazı ikame ve zekâtı eda etmek, ramazanda oruç tutmaktır, dedi. Sonra O kişi:

Peki, ihsan nedir, diye sordu. Efendimiz:

Allah’ı sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah’ı görmüyorsan da şüphesiz O seni görmektedir, buyurdu. Bu kişinin soruları ve rahat tavırları karşısında şaşkınlık içinde kalan sahabeye dönen Peygamber s.a.v. Efendimiz;

Bu kişi Cibril idi. Size dininizi öğretmeye geldi, buyurdu.

Görüyoruz ki Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir müslümanın bilmesi gereken bilgileri sahabeye öğretiyor idi. Bu bilgileri öğrenen ve tatbik eden ashabı kiramda, tabiine  (sahabeyi gören kişiler) öğretmişti. Velhasıl bütün bu bilgiler ilmihal kitaplarının içeriğini oluşturarak biz Müslümanlara rehber olmuştur.

NEDEN İLMİHAL OKUMALIYIZ?

Nasıl iman etmemiz gerektiğinin bilgisi ilmihalin konularındandır. Namazın kaç rekât olduğu bilgisinden tutunda, farzları, sünnetleri, mekruhları, abdesti ve abdesti bozan durumlar gibi ilk anda müslümanın bilmesi gereken bilgilerin hepsi, ayrıca; zekât, oruç, ahlak ve siyer konuları da ilmihalden öğreneceğimiz konular arasındadır.

Malumunuz üzere Kuran’ın ilk emri ‘Oku’ dur. Çünkü insanın en büyük dostu tabiri caizse ilimdir. Elbette okuyup öğrenmediğimiz bir bilgiyi doğru tatbik etmemiz mümkün değildir. Ayrıca âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (s.a.v.) hayatına baktığımızda görürüz ki, yaptığı ibadetleri yeterli görmemiş, daima fazlasını yapmıştır.

Bizler de eğer okumaz, Peygamberimize (s.a.v.)  benzemeye çalışmaz isek, bomboş bir arazide fırtınaya tutulan, dalsız yapraksız bir ağaca döneriz. Rüzgâr nereden eserse oraya savrulur, Allah muhafaza belki de Müslüman olmaktan uzaklaşırız. Bu halden Allah hepimizi korusun.

İLMİHAL BİLGİLERİNİ ÖĞRENEBİLEĞİMİZ KAYNAKLARA ÖRNEK:

Ömer Nasuhi BİLMEN / BÜYK İSLAM İLMİHALİ

Diyanet İSLAM İLMİHALİ

Bir DUA: Allah’ım bana güzel ahlak ihsan eyle, zira senden başka kimse güzel ahlak ihsan edemez. Allah’ım beni kötü huylardan koru ve uzaklaştır. Âmin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here