MÜSLÜMANA YAKIŞAN AŞIRILIK DEĞİL, ORTA YOLDUR

0
407

Yüce Dinimiz İslam’ın genel emirlerinden biri de Müslümanlara itikattan ibadete hayatlarının her safhasında orta yolu emir buyurmasıdır. İslam, aşırılık diye ifade edilen ifrat ve tefritten uzak kalınmasını tavsiye eder. Müslümana yakışan orta yolu benimsemesidir. Kur’an-ı Kerim, Müslümanları; “orta ümmet” denge toplumu olarak nitelendirmiştir.

İslam Dini, her türlü aşırılıktan uzak bir dindir. Orta yolun taa kendisidir. Maide suresi 77. ayet-i kerimede Yüce Mevla’mız, dinî konularda aşırılığa giden kimseleri kınamıştır: “De ki: Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.”

Hıristiyanların Hz. İsa’yı ilahlaştırmaları, Yahudilerin Hz. Üzeyir’e, Allah’ın oğlu demeleri, müşriklerin melekleri ilah olarak nitelemeleri, Allah’ın helal kıldığını haram kılmak, hiç ara vermeden oruç tutmak, hiç evlenmemek veya insanlardan tamamıyla sosyal ilişkiyi kesmek gibi uygulamalar dinde aşırı gitmeye birer örnektir. Bu ise yanlıştır.

İbadetler konusunda en sevilen şey; sebat ve devamlılıktır. Peygamber (s.a.v.)  Efendimiz, namazları fazla uzatmayı hoş görmediği gibi alelacele baştan savma bir şekilde kılmayı da uygun görmezlerdi. Bir defasında, kıldığı namazların çokluğundan dolayı bir kadını övgüyle anlatan Hz. Âişe-i Sıddıka Validemize, Efendimiz (s.a.v.): “Bırakın (böyle sözleri)! Güç yetirebileceğiniz işleri yapın. Vallahi siz bıkarsınız da Allah bıkmaz!” buyurmuşlardır.

Maide suresi 87. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, haddi aşan ve aşırıya kaçanları şöyle uyarır: “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez.”

Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak zikredilen olaylardan birisi de şudur: Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi, kendilerine anlatılanı azımsayarak, “Biz kim, Peygamber kim! Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır.” demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek biri gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü (s.a.v.), “Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah’tan en çok korkanınız ve O’na karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım hem de uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” buyurmuşlardır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Zira sizden öncekileri ancak dinde aşırılık helâk etti.” Buyurmaları son derece önemli bir uyarıdır.

Ashab-ı Kiram Efendilerimizin arasında Kur’an-ı Kerim’i en iyi bilen ve bu yüzden “Tercümanü’l-Kur’an” ve “Sultanü’l-müfessirin” gibi sıfatlar verilen Hz. Abdullah b. Abbas (r.a.) hazretlerine, günün birinde bir Arap topluluğu gelerek: “Hayru’l-umuri evsatuha”  ‘İşlerin en hayırlısı orta yoldur.’ Diyorlar. Bu konu hakkında Kur’an-ı Kerim’de bir şey var mı?” Diye sorarlar.  İbn Abbas hazretleri; “Evet bu, Kur’an-ı Kerim’de dört yerde var” Der ve şu mealdeki ayet-i kerimeleri okumaya başlar:

1-“Namazda yüksek sesle okuma, onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.” (İsra suresi/110)

2-“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.” (İsra suresi/29)

3- “Onlar (İsrail oğulları Hz. Musa’ya): Bizim için Rabbine dua et de bize kesilmesi emredilen sığırın ne olduğunu açıklasın.” dediler. Musa şöyle cevap verdi: “Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı, ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapınız.” (Bakara suresi/68)

4- “Onlar harcadıklarında ne israf ederler, ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” (Furkan suresi/67)

Bu olaydan üç ders çıkarıyorum.

1-Hz. İbn-i Abbas (r.a.), Kur’an’a gerçekten hakkıyla vakıf birisidir.

2-Yüce Dinimiz İslam, bütün aşırılıklardan uzak olup orta yolun taa kendisidir.

3-Rabbim Allah’tır diyen, Efendimizin yolunu yol edinen Mü’minler de aşırılık yapamaz, orta yolun yolcusu olmak zorundadırlar.

Selam ve dualarla…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here