DİZ ORTEZLERİ-2

0
262

Diz rehabilitasyon ortezleri; yaralanma ya da operasyon sonrası dizin kontrollü eklem hareketlerine izin vermek için dizayn edilmişlerdir, post-op dönemde ve erken rehabilitasyon hastalarında, skar formasyon riskini azaltarak kontraktür oluşumunu önler.

Rehabilitasyon Ortezleri operasyon sonrası, erken rehabilitasyon döneminde diz hareketlerini kısıtlamak ya da dizin dikkatli bir şekilde, istenen açılarda hareketine izin vermek için tasarlanan ortezlerdir.

Ortezlemenin amacı, iyileşmeye yardımcı olmasıdır, dizin pozisyonunun ayarlanabilmesidir.

Kullanımı kolay olmalıdır ve mümkün olan en ekonomik cihaz seçilmelidir.

Fonksiyonel diz ortezleri; dizin stabilitesini sağlamak için dizayn edilmişlerdir, fonksiyonel ortezlerin kullanımı 1970’ li yıllarda spor hekimliğinin gelişimi ile paralellik gösterir. Fonksiyonel ortezlerin performans ve endurans( dayanıklılık) üzerindeki etkisine yönelik bir çok çalışma yapılmıştır.

Örneğin Stephens, yaralanması olmayan liseli basketbol oyuncularında fonksiyonel ortez ile ve ortezsiz koşma hızlarına bakmış ve koşma hızında çok az etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sonuç olumlu olmasına rağmen, ortezi kullanma süresi ve basketboldaki aktivite tipleri düşünüldüğünde bu çalışma yetersiz olduğu düşünülmektedir. Diğer çalışmaların bazılarında yorgunluk düzeylerinde de artış saptanmıştır. Bu yüzden ortezin ağırlığı önemlidir.

Fonksiyonel diz ortezleri, günlük aktiviteler sırasında dizdeki stabilitenin ligamentler tarafından sağlanamadığı durumlarda mekanik stabiliteyi sağlamak, mediolateral ve rotasyonel instabili teleri önlemek için kullanılır. Şayet ortezde metal barlar varsa, pasif hareketlere izin vermez ve çoğunlukla ağırlıkları fazladır.

Diz immobilizer ortezleri; hafif-ekonomik-uygulaması ve kullanımı kolay olmalı, hasta tarafından kolay giyilip çıkarılabilmeli ve ayarlanabilmelidir. Fraktür (kemiklerin iç veya dış etkenlerle anatomik yapısının değişmesi) ortezi; femur ve tibia fraktürlerinde stabilite sağlamak için kullanılır. Genuvarum ya da valgumu (Q VE X bacak) da kontrol etmek için kullanılır. Diz eklemi kullanılıyorsa güç sistemleri diz kilitliyken uygulanmalıdır. Fraktür ortezleri eklemlerin kullanılmasına izin verirken fraktür bölgesine destek sağlar, daha az kas kuvveti ve hareket kaybı meydana gelir. Ekstremitelerin kullanımıyla dolaşım bozulmaz. Kemikte iyileşmeyi arttırır. Fraktür sahasında genellikle 4-6 hafta arasında, stabilite sağlanana kadar ortez kullanımı olmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here