KÜRESELLEŞEN DÜNYA MI? YOKSULLAŞAN BİZ Mİ?

0
135

Her geçen gün ekonomik büyümeyle birlikte ülkeler küreselleşmeye devam ediyor. Tabii küreselleşme ile de toplum refahı artıyor. Eskiden ulaşamadığımız birçok ürün ve hizmet paketine ulaşmamız kolaylaşıyor. Küreselleşme özellikle 1990’lı yılların başında çok fazla kullanılmaya başlanılan bir terim oldu.

Küreselleşme çeşitli alanlarda etkisi olan çok boyutlu bir konudur. Özellikle yoksulluk üzerinde yüksek bir etkisi bulunmaktadır. Yoksulluk kavramının birçok görüşte ve alanda tanımı vardır. Kimileri yoksulluğu, sistemin yapısından ve işleyişinden kaynaklanan güç ve servet dağılımındaki eşitsizliğin bir sonucu olarak görmektedir.

Kimileri de yoksul olarak tanımlanan kişilerin, eğitimsizlik, beceri ve kapasite gibi bireysel nitelik ve yeteneklerinin düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanamama durumu olarak ifade etmektedirler.

Yoksulluğun değerlendirilebilmesi için yoksulu yoksul olmayandan ayırmak gerek. Bu yüzden artık gelir dağılımı oranları veya hane halkı verilerinin birçok alt grubu bulunuyor. Burada karşımıza satın alma gücü paritesi tanımı da çıkıyor. Satın alma gücü paritesi bir ürün ya da hizmet sepetinden ne kadar yararlanacağınızı belirten veridir.

Küreselleşme yoksulluğu tetikliyor çünkü ekonomi büyüdükçe ve diğer küresel etkilerle daha içli dışlı oldukça satın alma gücü pariteniz diğer para birimlerine göre düşebilir ve aslında size fazlasıyla yeten ücretin bir anda yetmediğini düşünebilirsiniz. Elbette küreselleşmenin tüm diğer faktörlerde olduğu gibi olumlu etkileri var fakat olumsuz etkilerini de hele ki günümüzün en üzücü problemi yoksulluğu görmezden gelemeyiz. Satın alma gücü paritesine göre yoksulluk oranı 2019’da yüzde 7,4, hane halkı fert gelirine göre baktığımızda yüzde 8,3’tür.

Yoksulluk ciddi boyutlara ulaşmış küresel bir problemdir. Bu problemin çözümü için küresel iş birliğine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda küreselleşmenin nimetlerinden sadece gelişmiş ülkelerin değil, az gelişmiş ülkelerin de yararlanacağı şekilde küresel örgütlerin ekonomi politikaları tekrar tasarlanmalı ve bu örgütlerin söz konusu politikaları uygulamaları sağlanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here