Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici: Doğamızı yok edecek, projelere izin vermiyoruz!

0
128

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici, tarafından yapılan açıklamada birliği ve odaları dev projelere karşı çıkan hadsiz ve takozcu olarak nitelemesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı’nı kınadıklarını söyledi.

Bu sözlerin kabul edilemez ve gerçeklerden uzak olduğunu anlatan Dikici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Odalarımız Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı yasanın yüklediği misyon gereği, mesleğin halk yararına ve genel menfaatlerin gözetilerek yürütülmesi sorumluluğunu almış bir kamu kurumu niteliğinde olan meslek odalarıdır. Toplum yararını gözetmek bizler için sadece mesleki-örgütsel değil aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur.

Projeleri devliğine veya cüceliğine göre değil, faydasına veya zararına göre değerlendiririz. Bizler bu projelerin doğaya, topluma, kentlere ve ülkeye katkısına bakarız. Verebileceği hasarları değerlendiririz. Bizim terazimizin ibresi her zaman bilim ve ülke yararını gösterir. Doğru kararlar alınması için çabalamaktayız, biz bu kente ihanet ettik denilmesin için mücadele ediyoruz. Başta İstanbullular olmak üzere halkın büyük çoğunluğunun karşı çıktığı, doğaya, ekolojik dengeye ve İstanbul’a geri dönüşü olmayan zararlar verecek olan Kanal İstanbul Projesinin, bir beka meselesine dönüştürülmek istenmesini hayret ve endişe ile izliyoruz. Ülkenin önündeki en büyük sorunlardan biri olan Deprem konusunda somut adımlar atılmasını, kısıtlı olan kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını ve İstanbul için depreme odaklanılmasını talep ediyorken, Kanal İstanbul projesinin konuşuluyor olmasından mesleğimiz adına hicap duyuyoruz. Kanal İstanbul`un İstanbul depremine etkisi olumsuz yönde kat be kat fazla olacaktır. Marmara ve Karadeniz’in habitatını tahrip edip, doğaya geri dönülmez zararlar verecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ÇED Raporunu hazırladığı söylenen 200’ün üzerindeki bilim insanını kamuoyu önünde tartışmaya çağırıyoruz. Bu tür projeler hamasetle değil, bilim ve tekniğin ışığında değerlendirilebilir. Kanal İstanbul Projesi ilk ortaya atıldığı günden bu yana, projenin yaratacağı coğrafik, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel ve kültürel tahribatın boyutlarını bilimsel olarak ortaya koyduk. Bu yıkım projesinin durdurulabilmesi için projenin her aşamasında kamuoyunu aydınlattık ve hukuki yollara başvurduk. TMMOB ve Odalar olarak defalarca dile getirdiğimiz endişe ve uyarılarımız hakkında hiçbir cevabı bulunmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dün yayınladığı bildiri ile Birliğimizi ve bağlı odalarımızı projeye takoz olmakla suçlamıştır.

Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir tahribat ve yıkım projesidir. Bu proje bilimin ve aklın gereklerine, doğanın ve insanlığın sağlığına, her türden hukuki mevzuata ve kamu çıkarına aykırıdır. Anayasa’dan aldığımız yetki ve mesleki-toplumsal sorumluluklarımız uyarınca, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceğini, halkımızın çıkarını ve doğanın yararını koruma doğrultusunda; hukuki ve meşru zeminlerde hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.” Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here