Mimarlardan duyarlılık çağrısı

0
48

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, UNESCO tarafından dünyada korunması gereken 254 vadi listesine eklenen doğal sit alanı Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde kurulmak istenen taş ocağına karşı yöre halkının bir aydır sürdürdüğü  doğa ve yaşam kaynaklarını koruma direnişinin, Jandarma eşliğinde getirilen iş makineleri ile bastırılmaya, göz altılarla yöre halkının yıldırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Rize’nin İkizdere Vadisi Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağından sağlanacak malzemenin, İyidere Lojistik Merkezi ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılacağının belirtildiği açıklamada, “Cevizli ve Şimşirli köylerinin sınırlarında, birbirine bakan iki yamaç orman arazisinde projelendirilen taş ocaklarına verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali için yöre halkı 17 Mart 2021 tarihinde dava açtı. Ancak yargı süreci devam ederken, bütün ülke genelinde olduğu gibi, burada da iş makineleri alana girdi. 75 yıl faaliyette kalması beklenen taş ocaklarının her birinden yılda 15.724.800 ton malzeme çıkarılması planlanıyor. Bu, tamamı gürgen, kayın ve akçaağaç vb. gibi türlerin ağırlıklı olduğu ormanlardan oluşan yaklaşık 2 bin dekarlık alandan yılda toplam 31.449.600 ton taş çıkarılacağı anlamına geliyor.

İkizdere Vadisi’nin kollarından olan İşkencedere Vadisi içerisinde nadir ve hassas türleri de barındıran zengin bir ekosistem ve tür çeşitliliği mevcut. Taş ocakları, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, bölgenin sahip olduğu doğal değerlerin ve yaban hayatın kaybolmasına da neden olacaktır. Karadeniz’in en önemli doğal alanlarından birisi olan İkizdere’de bu nadir ekosistem yok edilecektir. Ayrıca, İkizdere’deki iki ayrı orman arazisinde orman örtüsünün yok edilip, yüzey toprağının da sıyrılmasıyla birlikte, son yıllarda yanlış imar politikalarından kaynaklanan sellerin ve afetlerin yoğunlaştığı bölgede yeni sel ve heyelan alanlarının yaratılmasına neden olacaktır.

Bölgede yürütülecek açık ocak işletmeciliği ile patlamalardan dolayı meydana gelecek titreşim, gürültü, toz oluşumu, bitkisel üst örtü toprağının sıyrılması, yeraltı su tabakasında bozulmalar, görsel kirlilik, heyelan riskinin tetiklenmesi, yaşam kalitesi sorunları gibi birçok olumsuz etki, İkizdere Vadisi’ne ve bütüncül, doğal yaşam alanına zarar  verecek, organik çay üretimi, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi bölge halkının geçim kaynaklarını olumsuz etkileyecek ya da sonlandıracaktır. Herhangi bir kamu yararı sağlamayan bu proje ile İkizdere halkının yaşam alanlarının talan edilmesine karşı, kamuoyunu bu doğa ve sağlıklı yaşam direnişi karşısında duyarlı olmaya ve destek olmaya çağırıyoruz” denildi. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here