Ormanlara giriş yasaklandı

0
84

Balıkesir Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğini değerlendirilerek, bugünden itibaren 31 Ekim’e kadar mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleriyle tabiat parkları dışındaki ormanlara giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Balıkesir Valiliği, orman yangınları ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni kararlar aldı. Vali Hasan Şıldak imzasıyla tüm kamu kurumlarına da gönderilen yeni kararla bugünden itibaren 31Ekim’e kadar mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleriyle tabiat parklarının dışındaki ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanacak yeni tedbirler şunlar: “Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışındaki ormanlara giriş çıkışların yasaklanması (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç), Orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı personelince müştereken sağlanması, Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim tarihine kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20:00’den sonra müsaade edilmemesi, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi, yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanması,  yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.” Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here