Osmanlı’dan Cumhuriyete Balıkesir Milletvekilleri

0
216

Balıkesir eski milletvekili ve Balıkesir Barosu eski başkanı İsmet Önder Kırlı’nın ‘Osmanlıdan Günümüze Balıkesir Milletvekilleri-Meclis-i Mebusan’  adlı kitabı yayımlandı.

Osmanlı Devleti’nde Meclis-i Mebusan (Mebusan Meclisi), Kurtuluş Savaşı’nda Meclis-i Kebir-i Milli (Büyük Millet Meclisi)  ve Cumhuriyet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Balıkesir’i temsil eden kişileri araştırdığını söyleyen Kırlı, “Yüzyılı aşkın bir süredir Balıkesir’imizi yüce meclislerimizde temsil etmiş bu insanları ne yazık ki çoğumuz tanımıyor. Bırakınız yaşam öykülerini, isimlerini dahi bilmiyor. Oysa onlar hataları ve sevapları, yaptıkları ve yapamadıkları ile Balıkesir’in bir parçasıdır. Bu kent adına, onu temsil ederek görev yaptılar. Bu nedenle, onları olabildiğince tanımanın, yeni kuşaklara tanıtmanın bir ölçüde kentin tarihini de tanımak ve tanıtmak olduğuna inanıyorum” dedi.

Konu ile ilgili tez, anı, gazete haberleri, TBMM Arşivi, Milli Saraylar,ilgili Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklerdeki belgeler ile Meclis zabıtlarını taradığını belirten Kırlı, hayattaki milletvekilleri ile, yaşamlarını yitiren milletvekillerinin ise çocukları, torunları ile görüştüğünü söyledi.

Kırlı, “Kendi payıma bu araştırma sırasında yakın tarihimizin olayları içinde pek çok insanı tanıdım. Pek çok şey öğrendim. Mücadeleleri, inançları ve düşünceleri ile hepsini saygıdeğer buldum.Tüm bunları dönemin koşullarını dikkate alarak ve objektif olmaya azami dikkat sarf ederek aktarmaya çalıştım” dedi.

KIRLI’NIN KİTABI CEMİYET KİTAPLIĞINDA

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ni (BGC) ziyaret eden Önder Kırlı, Genel Sekreter Coşkun Yaman ve yönetim kurulu üyesi Hasan Hilmi Duyar ile görüştü. Cemiyetin tarihi binasını çok beğendiğini söyleyen Kırlı, yeni kitabını cemiyete hediye etti. Yaman ve Duyar da BGC’nin hazırladığı ‘Balıkesir Basın Tarihi’ adlı kitabı Kırlı’ya sundu.

BİR ÇOK ÇALIŞMA YAYINA HAZIR

18. Dönem’de SHP’den, 20. Dönem’de CHP’den Balıkesir milletvekili seçilen Önder Kırlı, meclis çalışmalarını daha önce ‘Bir Görevin Hesabı’ adıyla kitap haline getirmişti. ‘Osmanlıdan Günümüze Balıkesir Milletvekilleri’ adlı kitabın ikinci cildi için çalışmalara başlayan 81 yaşındaki Kırlı’nın Balıkesir Barosu Tarihi, CHP’nin Balıkesir Tarihi, İttihatçı Hüseyin Kadri Bey ve Anıları, Edebiyatımızda Gönen adlı araştırmaları ise yayına hazırlanıyor.

LAWRENCE’DEN GÜLRİZ SURURİ’YE!

Önder Kırlı’nın 568 sayfalık kitabında  birbirinden ilginç konular yer alıyor. Bu kitapta yanıtlarını bulabileceğiniz bazı sorular şöyle sıralanıyor:

1908 seçimlerinde Karesi mebuslarının tümü neden ulema sınıfındandır?

İstanbul’dan kalkıp Balıkesir’e gelen ve İttihat ve Terakki Partisi için propaganda yapan Şeyhülislamı biliyor musunuz?

Milli Mücadeleyi reddeden Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin Balıkesir’deki kurucuları kimlerdir?

Karesi Mebusu Konstantin Savapulos kimdir?

Sevr Anlaşması’nı kabul kararı veren 2. Saltanat Şurası’ndaki Karesi Mebusu kimdi?

Hangi Karesi mebusu idama mahkum edildi?

Damat Ferit’in Posta Telgraf Genel Müdürü olan Balıkesir Mesubu kimdir?

18 Aralık 1918’de verdiği gensoru ile Mebusan Meclisi’nin kapanmasına neden olan Karesi Mebusu kimdi?

Balıkesir Sivas kongresine neden delege göndermedi?

Ünlü tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi hangi Karesi Mebusu’nun mirasçısı oldu?

İngiliz Casus Lawrence hatıralarında hangi Karesi Mebusu’nu cinsel saldırı ile suçladı?

Seçim kazandığı halde mebus yapılmayan Karesi adayları var mıdır?

Boks Federasyonu’nu kuran ünlü spor spikeri Eşref Şefik’in babası olan Karesi Mebusu kimdi?

Balıkesir Kuvayi Milliyesi’nin kahraman kadınlarından Vesile Hanım hangi Karesi Milletvekilinin akrabasıdır?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here