“Sağlığımız için hekimlere kulak verin”

0
105

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, Türk Tabipleri Birliği olarak, memleketin sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için, yurttaşları ve kurumları 10 acil talepleri için destek vermeye davet etti.

Uçan, taleplerini şöyle sıraladı:

“Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalı. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, hastalık değil, hastalanmama üzerine kurulu politikalara öncelik verilmelidir.

Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmeli. Beş dakikada sağlık olmaz. Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalı; nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmeli.

Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmelidir. Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmelidir.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun yapılandırılmış kamu ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.

Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır. Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye derhal son verilmelidir.

Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek gösterge uygulanmalı. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı. Çalışma alanları şiddetten arındırılmalı, uygulamada da güvenli hale getirilmeli.” Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here