Spor Yöneticisi Nasıl Tanımlanır?

0
32

Yönetim, insanlığın varoluşundan beri varlığı bilinen ama sınırları çok net çizilemeyen bir kavramdır. Yüzyıllardır tanımı yapılmış ve değişik şekillerde ifade edilmiş bir sosyal bilimdir.

Yönetim kavramı gibi yönetici kavramının da antik çağlardan beri var olduğu bilinmekte ve temel olarak “Eldeki kaynakları kontrol eden ve yönlendiren kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Yönetici tanımları çalışma alanlarına göre farklılıklar gösterir. Temel işletme tanımlarının hem fikir olduğu yönetici tanımı “Başkaları vasıtası ile iş gören kişi” olarak kısa ve özdür.

Genel bir tanıma göre ise yönetici; emrine verilmiş bir grup insanı, belirli bir takım amaçlara ulaştırmak için uyum içerisinde çalıştıran kişidir.

Bu tanımları farklı şekillerde görmek mümkündür…

Kimine göre, “Profesyonel, öğrenilebilir bir bilgi topluluğunu uygulayan kişi” olarak tanımlanan yönetici; kimileri tarafından da “Bir zaman dilimi içerisinde bir takım amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, makine, demirbaş gibi üretim araçlarını bir araya getiren onlar arasında uygun bir bileşim, uyuşma ve ahenkleşmeyi sağlayan kişi” şeklinde tanımlanıyor.

Spor yönetiminde yönetici kavramı ise yukarıdaki tanımlarla özdeşleştirileceği gibi,
sporun farklı özellikleri gereğince değişik tanımlamalar yapılabilir.

Sporda yönetimin tanımından yola çıkılacak olursa sporda yönetici; “Spor örgüt veya organizasyonunun belirlenmiş amaçlara ulaşması için insan ve hammadde kaynaklarını en verimli ve uygun bir şekilde kullanan, olaylara ve kişilere yön veren kişidir” şeklinde tanımlanabilir.

Spor yöneticisi spor örgütünün amaçlarını belirlerken ve bu amaçlara ulaşma konusunda
güç sarf ederken yakın çevresini oluşturan müşterilerin, seyircilerin, taraftarların,
sporcuların, kulüplerin, çalışanların, medyanın, federasyonların, devletin spor organının,
spor endüstrisindeki diğer paydaşların, rakiplerin, yerel yönetimlerin, spor ile ilgili sivil
toplum kuruluşlarının faaliyetlerini dikkate almak zorundadır.

Yönetici, bir takım amaçlara ulaşmak için iç ve dış çevre koşullarını hem kendi içinde hem de birbirleri arasında koordinasyonu sağlama gibi zor bir görevle yükümlüdür.

Spor yöneticisi, bu şekilden yola çıkarak başarı elde etmek için çözmesi gereken sorunlar hakkında fikir sahibi olabilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here