Spor Yönetimi Felsefesi

0
201

Spor yönetimi alanı eski çağlardan beri gelişimini sürdürmektedir. Akademik olarak her
ne kadar yeni bir kavram olarak ele alınsa da, literatürde akla yatkın bir çalışma alanı
olarak uzun zamandır kabul görmektedir.

Yönetim felsefesinin spor ile ilgili organizasyon, etkinlik, üretim ve hizmet kavramlarına uygulanması ile ele alınabilecek olan spor yönetimi; bazı özel yöntem ve yönetim şekilleri ile normal yönetim anlayışından farklılıklar göstermektedir.

Temelde spor yönetiminin felsefesi; spor endüstrisi içerisinde yer alan spor ile ilişkili
ana ve yan ürünlerin sevk ve idaresi ile organizasyonların ve işletmelerin amaca uygun
bir şekilde varlıklarını sürdürmesi için gerekli yönetimsel becerilerin uygulanması olarak
belirtilmektedir.

Sporun kendisinin bir ürün olarak diğer ürünler gibi saklanma, üretim sırasında sisteme müdahale, satış esnasında uzun süreli reklam ve tutundurma çalışmaları farklı olduğu için yönetim felsefesi de farklılık göstermektedir.

Spor günümüzde, ürün olarak saklanamayan ve anında tüketilmesi gereken, müsabakaların ve organizasyonların çoğunun canlı izlendiği, hizmetin ve ürün tüketiminin yalnızca müşteri memnuniyetine bağlı olmadığı bir endüstri olarak yer almaktadır.

Hizmet sektörü olarak anlık başarıların ve başarısızlıkların hedef kitleyi değiştirdiği, ürün sektörü olarak satış başarısının organizasyon başarısına endekslendiği bir sektördür.

Temel ihtiyaçların göz önünde bulundurulmadığı ve tüketimin tamamen bireyin o anki psikolojisine ve memnuniyet düzeyine bağlı olduğu çok farklı bir alandır. Haz ve memnuniyet, hüzün ve memnuniyetsizlik duygusunu aynı anda yaşatabilen, tüketici ve çalışanların hayatına direkt etkide bulunan bir yapıya sahiptir.

Bu nedenle spor yönetimi felsefesi temel işletme felsefesinden farklı olmalıdır. İyi bir spor yöneticisi, organizasyonu yaşatabilmeli, doğru ani kararları alabilmeli ve kriz yönetimini çok iyi bilmelidir.

Spor, sürekli heyecanı yüksek, anlık olaylar ile tüketici davranışlarının değiştiği, başarının istikrar ve doğru kararlar ile geldiği, organizasyon ve müsabaka sonucunun başarıyı direkt etkilediği eşsiz bir olaydır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here