Tabip Odası’ndan yetkililere çağrı: Yeteri kadar grip aşısı getirilmeli!

0
85

Balıkesir Tabip Odası yönetimi, Temmuz ve Eylül aylarında yaptıkları yetersiz grip aşısıyla ilgili çağrıları hatırlatarak ilgilileri bir kez daha önlem almaya çağırdı. Oda yönetimi, grip aşısının koruyuculuğunun 45 gün sonra başladığı için en ideal aşılamanın Eylül-Ekim aylarında yapılması gerektiği halde, gelinen noktada ve Ekim ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen halen aşının yeterli miktarda sağlanıp ve dağıtımının yapılmadığını bildirdi.

Balıkesir Tabip Odası yönetimi, Balıkesir Tabip Odası Covid-19 İzleme Kurulu olarak pandemi sürecinde yapılması gerekenleri ve önerileri bir rapor halinde Valilik Makamına ve İl Sağlık Müdürlüğüne 9 Eylül 2020’de sunduklarını hatırlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünce ivedi olarak KPA aşısı lojistiğinin sağlanması, 2 yaş altı, 65 yaş üstü ve diğer riskli gruplara yaygın olarak uygulanması çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İnfluenza aşısının  yeterli miktarda ve zamanında temin edilmesi, bütün sağlık çalışanlarının kurumlarında aşılanmalarının sağlanması, 65+ ve risk grupları öncelikli olarak, bütün toplumun aşılanmasının sağlanması gerektiğini belirtilmiştik. 1 Eylül tarihli basın açıklamamızda da her yıl Ekim-Mart aylarında Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de İnfluenza (grip) vakalarının arttığı bir dönem olup, bu yıl farklı ve ek olarak COVID-19 pandemisi ile influenza aynı zaman diliminde bir arada görülmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle; tanı, tedavi, aşı, kişisel koruyucu malzeme kullanımı, sürveyans ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu başlıklarına ilişkin sağlık otoritesince yürütülecek kapsamlı hazırlıklara gereksinim olduğunu, bu yıl İnfluenza aşısının çok yaygın yapılması ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temininin üstlenilmesini, İnfluenza aşısı yapılmış kişilerde COVID-19 mortalitesinin azaldığına dair öncül çalışmaların mevcut olduğu dikkate alınarak aşının özellikle risk gruplarına olmak üzere yeterince temin edilmesini talep etmiştik.

Gelinen noktada 19 Ekim 2020 tarihi itibarı ile henüz yeterli KPA (Zatürre) aşısının sağlanamadığı, Aile Sağlığı Merkezlerinde listeler yapılarak sıkışıklık yaşandığı, sağlık çalışanlarından kaynaklanmayan tedarik nedeni ile aşı olmadığı zamanlarda vatandaşlarımız ile hekimler arasında istenmeyen durumlar, sözel ve fiziksel şiddet, Ayvalık İlçemizde olduğu gibi bıçaklı saldırı ve şiddet olayının yaşandığı görülmektedir. Ayrıca Influenza aşısının koruyuculuğu 45 gün sonra başladığı için en ideal aşılamanın Eylül-Ekim aylarında  yapılması gerektiği halde, gelinen noktada ve Ekim ayının sonuna yaklaşmamıza  rağmen halen İnfluenza’nın (Mevsimsel Grip Aşısı) yeterli miktarda sağlanıp ve dağıtımının yapılmadığı bir gerçektir.

Pandemi mücadelesinde ön saflarda olan sağlık personeli dahi bugüne kadar aşılanamamıştır. Sağlık otoritesinden kaynaklanan gecikmeye rağmen bir de bunun üzerine İnfluenza aşısı ile ilgili karışık algoritmalar ile, sorumluluğun yine hekimlere yüklemesi nedeni ile istenmeyen tartışmalar, olumsuzluk yaşanacağı ve şiddete zemin hazırlayacağını hatırlatıyor, ilgilileri gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.” Çiğdem AKBAY

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here